Main Menu
User Menu

Pluk horského dělostřelectva č. 13 (1911-1918)

13rd Mountain Artillery Regiment / Gebirgsartillerieregiment Nr. 13

     
Název:
Name:
Pluk horského dělostřelectva č. 13
Originální název:
Original Name:
Gebirgsartillerieregiment Nr. 13
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1911
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. brigáda horského dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ragusa

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, Neumann, Friedrich (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. baterie horských houfnic
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. baterie horských houfnic
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Muniční sklad č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Muniční sklad č. 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso (Kader)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- https://www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-13-1911-1918-t108546#385102Verze : 0
MOD
Division horských kanonů (Gebirge-Kanonen-Division): Trebinje
- Baterie horských kanonů č. 1 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 1): Gravosa
- Baterie horských kanonů č. 2 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 2): Teodo
- Baterie horských kanonů č. 3 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 3): Trebinje
- Baterie horských kanonů č. 4 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 4): Trebinje
Division horských houfnic (Gebirge-Haubitz-Division): Baošič
- Baterie horských houfnic č. 1 (Gebirgshaubitzbatterie Nr. 1): Baošič
- Baterie horských houfnic č. 2 (Gebirgshaubitzbatterie Nr. 2): Baošič
Muniční sklad č. 1 (Munitionsparkkader): Castelnuovo
Muniční sklad č. 2 (Munitionsparkkader): Baošič
Náhradní těleso (Ersatzkader): Brod
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-13-1911-1918-t108546#385147Verze : 0
MOD
Pluk horského dělostřelectva č. 13 za války


Srpen 1914
1. baterie horských kanonů – 4. horská brigáda
2. baterie horských kanonů – 14. horská brigáda
3. a 4. baterie horských kanonů – 2. horská brigáda
5. baterie horských kanonů – 13. pěší brigáda
1. a 2. baterie horských houfnic – 47. pěší divize

Květen 1915

1. baterie horských kanonů - 4. horská brigáda
2. baterie horských kanonů - 3. horská brigáda
3. baterie horských kanonů – 15. horská brigáda
4. baterie horských kanonů – 2. horská brigáda
1. a 2. baterie horských houfnic – 57. brigáda polního dělostřelectva


Říjen 1915
2. baterie horských kanonů - 3. horská brigáda
3. baterie horských kanonů – 15. horská brigáda
4. a 5. baterie horských kanonů – 12. horská brigáda
1. a 2. baterie horských houfnic – 57. pěší divize


Leden 1916
1. baterie horských kanonů – 205. domobranecká pěší brigáda
6. baterie horských kanonů – 209. domobranecká pěší brigáda
1. a 2. baterie horských houfnic – 57. pěší divize


Březen 1916
1. a 6. baterie horských kanonů – 18. brigáda polního dělostřelectva, 62. pěší divize
2. baterie horských kanonů - 15. horská brigáda
3. baterie horských kanonů - 15. horská brigáda
4. baterie horských kanonů – 50. brigáda polního dělostřelectva
5. baterie horských kanonů – 94. pěší divize


Srpen 1916
1. a 2. baterie horských kanonů – 6. brigáda polního dělostřelectva, 3. sbor
3. a 4. baterie horských kanonů - 15. horská brigáda
5. baterie horských kanonů – 7. horská brigáda
1. a 2. baterie horských houfnic – 15. sbor


Říjen 1917
šest baterií – 29. brigáda polního dělostřelectva
3. a 5 baterie horských kanonů a 6 baterie horských houfnic – 1. brigáda polního dělostřelectva


Červenec 1918
1.až 6. a 9. baterie – velitelství dělostřelectva v Albánii
7. baterie – 220. domobranecká pěší brigáda
8. baterie - Scholtzova honvédská skupina

Říjen 1918

osm baterií - velitelství dělostřelectva v Albánii


Zdroj:
https://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-13-1911-1918-t108546#390916Verze : 0
MOD