Main Menu
User Menu

Pluk horského dělostřelectva č. 7 [1908-1918]

7th Mountain Artillery Regiment / Gebirgsartillerieregiment Nr. 7

     
Název:
Name:
Pluk horského dělostřelectva č. 7
Originální název:
Original Name:
Gebirgsartillerieregiment Nr. 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1908
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. brigáda horského dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mostar

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, Kubesch, Otakar (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. baterie horských houfnic
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. baterie horských houfnic
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Muniční sklad
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso (Kader)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- https://www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-7-1908-1918-t108539#385092Verze : 0
MOD
Division horských kanonů (Gebirge-Kanonen-Division): Mostar
- Baterie horských kanonů č. 1 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 1): Mostar
- Baterie horských kanonů č. 2 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 2): Mostar
- Baterie horských kanonů č. 3 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 3): Mostar
- Baterie horských kanonů č. 4 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 4): Mostar
Division horských houfnic (Gebirge-Haubitz-Division): Mostar
- Baterie horských houfnic č. 1 (Gebirgshaubitzbatterie Nr. 1): Mostar
- Baterie horských houfnic č. 2 (Gebirgshaubitzbatterie Nr. 2): Mostar
Muniční sklad (Munitionsparkkader): Mostar
Náhradní těleso (Ersatzkader): Lugos
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-7-1908-1918-t108539#385134Verze : 0
MOD
Pluk horského dělostřelectva č. 7 za války


Květen 1915
1. baterie horských kanonů – 14. pěší divize
3. baterie horských kanonů – 1. horská brigáda
4. baterie horských kanonů – 13. horská brigáda
5. baterie horských kanonů – 6. nebo 58. horská brigáda
1. a 2. baterie horských houfnic – 50. brigáda polního dělostřelectva


Červen 1915
3. baterie horských kanonů – 9. horská brigáda
3. a 4. baterie horských houfnic – 51. pěší divize


Říjen 1915
2. baterie horských kanonů – 9. horská brigáda
3. baterie horských kanonů – 1. horská brigáda
4. a 6. baterie horských kanonů – 13. horská brigáda
5. baterie horských kanonů – 6. horská brigáda
1. a 2. baterie horských houfnic - 50. brigáda polního dělostřelectva


Leden 1916
1. baterie horských kanonů – Streithova domobranecká pěší brigáda, Sorsichova skupina, 14. sbor
2. baterie horských kanonů – 9. horská brigáda


Březen 1916
2. baterie horských kanonů – 50. brigáda polního dělostřelectva
3. baterie horských kanonů – 1. horská brigáda
4. baterie horských kanonů - 13. horská brigáda
6. baterie horských kanonů – 18. pěší divize, 3. sbor
1. baterie horských houfnic – 48. brigáda polního dělostřelectva


Květen 1916
2. a 3. baterie horských kanonů - 88. brigáda císařských střelců
4. baterie horských kanonů – 8. pěší divize (divize císařských střelců)
6. baterie horských kanonů – 179. pěší brigáda

Srpen 1916

1. baterie horských kanonů – 20. horská brigáda
2. baterie horských kanonů – 13. horská brigáda
4. a 6. baterie horských kanonů – 8. horská brigáda
1. baterie horských houfnic – 18. sbor


Květen 1917
pět baterií – 18. brigáda polního dělostřelectva
2. baterie horských houfnic – 90. záložní brigáda polního dělostřelectva


Říjen 1917
pět baterií – německá 12. pěší divize
1. a 2. baterie horských kanonů a 3. baterie horských houfnic – německá 5. pěší divize


Červen 1918
1., 2., 4. a 7. baterie horských kanonů a 9. baterie horských houfnic – 19. sbor
5. a 8. baterie horských kanonů a 3. a 6. baterie horských houfnic – Scholtzova honvédská skupina


Červenec 1918
1., 2., 4., 7. baterie – 220. domobranecká pěší brigáda
3., 5., 6., 8. baterie - Scholtzova honvédská skupina


Říjen 1918
osm baterií – 47. brigáda polního dělostřelectva

Zdroj:

https://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-7-1908-1918-t108539#390503Verze : 0
MOD