Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - VJa-23 (23 mm kanón)

VYa-23

ВЯ-23

     
Název:
Name:
VJa-23
Originální název:
Original Name:
ВЯ-23
Výrobce:
Producer:
Státní podniky SSSR, závody č. 2 a č. 66 /
konstruktéři: A. A. Volkov a S. A. Jarcev
Období výroby:
Production Period:
06.05.1940-DD.MM.1947
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
64655
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1940
Použití:
Use:
Iljušin Il-1, Il-2, Il-10, LaGG-3 35. série, Mikojan-Gurevič DIS (MiG-5), Pašinin I-21 (3. prototyp), Jakovlev Jak-3PD, Jakovlev Jak-3RD, Jakovlev Jak-9S, Suchoj Su-6 (SA), Suchoj Su-6 AM-42 (S2A), Polikarpov Maljutka, Iljušin Il-16, Suchoj I-2, Bolchovitinov I-1
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
66 kg
Ráže:
Calibre:
23
Náboj:
Cartridge:
23x152B
Délka hlavně:
Barrel Length:
1657 mm
Celková délka:
Overall Length:
2145 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
OZ (HEI), OZT (HEI-T), BZ (API-HC)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
? km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
550 - 650 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
905 - 920 m/s
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.battlefield.ru
http://commi.narod.ru/txt/shirad/138.htm
http://www.airpages.ru/ru/vya23.shtml
http://www.ctrl-c.liu.se/misc/ram/gun-vya23.html
http://www.airwar.ru/weapon/guns/vya23.html
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-VJa-23-23-mm-kanon-t10850#458843Verze : 1
MOD
VJa-23 (ВЯ-23)
Letecký kanón konštruktérov Volkova a Jarceva kal. 23 mm (Авиационная пушка Волкова, Ярцева 23-мм)V Sovietskom zväze prebiehali práce na vývoji leteckého kanóna pre nový náboj kal. 23 mm od polovice tridsiatych rokov vo viacerých konštrukčných kanceláriách. Jednou z nich bola i CKB-14 (ЦКБ-14), kde túto úlohu riešili konštruktéri A.A.Volkov (А.А.Волков) a S.A.Jarcev (С.А.Ярцев). Pracovný názov ich projektu, ktorého výkresová dokumentácia bola dokončená 6.5.1940, bol TKB-201 (ТКБ-201).


Automatika záveru nimi navrhnutej zbrane pracovala na princípe využitia energie plynov odobratých z hlavne. Nabitie, resp. prebitie zbrane (po zádržke) sa vykonávalo pomocou pneumatického zariadenia. Prednosťou novej konštrukcie bola, pre takýto kaliber, vysoká kadencia, nedostatkom veľký spätný ráz a príliš prudký chod mechanických častí kanóna, ktorý spôsoboval veľké opotrebovanie a skracovanie životnosti súčiastok. Taktiež vďaka tomu dochádzalo k častému zasekávaniu sa náboja v hlavni (zádržke), ktorú poruchu často nebolo možné odstrániť počas letu.


Do kanóna bolo používané rôzne strelivo - trieštivo-zápalné, trieštivo-zápalné trasujúce (so stopovkou) a priebojné-zápalné. Hmotnosť všetkých týchto projektilov (granátov) bola približne rovnaká – okolo 200 gramov, čo bolo dvakrát toľko ako u dovtedy používaného kanóna ŠVAK kal. 20 mm (ШВАК). Trieštivý granát obsahoval 10 g výbušniny a jeho výbušná sila bola oproti 20 mm trieštivému granátu kanóna ŠVAK dvojnásobná. Trieštivo-zápalné granáty, ktorých vývoj bol ukončený až v polovici roku 1941, prebíjali na vzdialenosť 400 m pancier o hrúbke 25mm.


V máji/květnu 1941, teda rok po vyhotovení výkresov, bol kanón TKB-201 prijatý do výzbroje sovietskych vzdušných síl pod označením VJA (ВЯ), čo boli iniciály jeho konštruktérov. Vzhľadom na spomínaný silný spätný ráz tohto kanóna nepočítalo sa s jeho použitím na sériových stíhacích lietadlách a jediným jednomotorovým lietadlom, na ktorom bol použitý bol slávny „šturmovik“ Il-2. Na tomto lietadle bol v každom krídle namontovaný jeden VJA-23, každý s palebným priemerom 150 nábojov.


Výroba kanónov VJA-23 prebiehala v závodoch č. 2 a č. 66 (№ 2 и № 66). Počty vyrobených kusov sú uvedené v tabuľke.


Широкорад А. Б.: История авиационного вооружения. Краткий очерк. Харвест, 1999, ISBN: 985-433-695-6
URL : https://www.valka.cz/SOV-VJa-23-23-mm-kanon-t10850#147694Verze : 3
MOD

počet vyrobených kanónov

rok počet kusov
194213.420
194316.430
194422.820
1945873
19462.002
19471.247
celkovo vyrobených64.655http://www.airwar.ru/weapon/guns/vya23.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-VJa-23-23-mm-kanon-t10850#562155Verze : 2
MOD
...
URL : https://www.valka.cz/SOV-VJa-23-23-mm-kanon-t10850#147695Verze : 0
MOD
Jedno velmi špatné foto (jako většina z té doby).
URL : https://www.valka.cz/SOV-VJa-23-23-mm-kanon-t10850#33942Verze : 0
MOD
Na snímku z amerického sborníku je vidět, že kanon nebyl žádný drobeček.


Kanon VJa používal mosazné nábojnice, na snímku vystřelené nábojnice je vidět zřetelné přeformování hrdla, Reveliho drážky nebyly použity.


Zdroj :


G.Chinn, The Machine Gun, Vol.2 part VII
URL : https://www.valka.cz/SOV-VJa-23-23-mm-kanon-t10850#363785Verze : 0
VJA
URL : https://www.valka.cz/SOV-VJa-23-23-mm-kanon-t10850#503501Verze : 0