Main Menu
User Menu

Řád medvědobijce

Lacplesa Kara Ordenis

     
Název:
Name:
Řád medvědobijce
Název v originále:
Original Name:
Lacplesa Kara Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.11.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1940
Struktura:
Structure:
velkokříž
komandér
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998
archiv autora

URL : https://www.valka.cz/Rad-medvedobijce-t108484#384947Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád medvědobijce 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Lacplesa Kara Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.11.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-medvedobijce-t108484#384951Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád medvědobijce 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Lacplesa Kara Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.11.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-medvedobijce-t108484#384952Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád medvědobijce 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Lacplesa Kara Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.11.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-medvedobijce-t108484#384953Verze : 0
MOD
Řád byl prvním lotyšským vyznamenáním. Byl založen v době velkého ohrožení mladého státu, kdy se vojsko plukovníka Bermondt-Avalova blížilo k Rize. Uděloval se pouze vojákům. Vyšší třída mohla být udělena pouze za předpokladu předchozího udělení nižší třídy. Toto pravidlo však neplatilo pro cizince. Poslední řád byl udělen v r. 1928.
Počet udělení: 1. třída - 11, 2. třída - 61 a 3. třída - 2 073. Mezi vyznamenanými je pevnost Verdun.
Z československých vojáků byli dle lotyšských informací vyznamenáni:
2. třída - generálové Čeček, Číla, Medek, Petrš (?), Prchala a Syrový
3. třída - plukovník Vuchterle, podplukovníci Zmek, Palacký, Krejčiřík, majoři Vlk-Vlek, Košek, Vojtíšek, štábní kapitán Vlasák a nadporučík Daxner.

Zdroj:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-medvedobijce-t108484#384959Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1922 Janin, Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice
DD.MM.1923 Medek, Rudolf
DD.MM.1923 Prchala, Lev
DD.MM.1923 Škvor, František
DD.MM.1924 Petrš, Josef
DD.MM.1924 Zmek, Josef
DD.MM.1924 Čeček, Stanislav
DD.MM.1924 Číla, Antonín
DD.MM.1924 Šokorov, Vladimir
DD.MM.1926 Bílý, Josef
DD.MM.RRRR Dowbór-Muśnicki, Józef
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Rad-medvedobijce-t108484#415063Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád medvědobijce 3. třída
Order of Bearslayer 3rd Class
Lacplesa Kara Ordenis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1924 Palacký, Josef
DD.MM.1924 Vuchterle, Josef Boris
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-medvedobijce-t108484#415064Verze : 0
MOD