Main Menu
User Menu

Tischer, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Tischer
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Tischer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.07.1870 Jindřichův Hradec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Tischer-Jan-t108474#384927Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Tischer
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Tischer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1880-DD.07.1888 Státní gymnasium, Jindřichův Hradec
DD.10.1888-DD.07.1894 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1895-DD.12.1896 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1894-DD.05.1895 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.05.1897-DD.08.1899 Škola pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1895 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1897 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1899 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1913 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
30.12.1918 podplukovník justiční služby
01.11.1919 plukovník justiční služby
16.07.1929 generál justiční služby
01.07.1930 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.09.1894-DD.10.1894 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Jindřichův Hradec
DD.11.1894-DD.05.1895 vojenské studium, Praha
DD.05.1895-DD.09.1895 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.05.1897-DD.08.1899 vojenské studium, Wien
DD.08.1899-DD.11.1899 vyšetřující soudce posádkového soudu, Wien
DD.11.1899-DD.10.1902 vyšetřující soudce námořního soudu, Pulje
DD.10.1902-DD.11.1904 vyšetřující soudce posádkového soudu, Budapest
DD.11.1904-DD.01.1909 správce posádkového soudu, Brno
DD.01.1909-DD.09.1910 správce posádkového soudu, České Budějovice
DD.09.1910-DD.02.1912 správce námořního soudu, Pulje
DD.02.1912-DD.07.1914 správce posádkového soudu, Josefov
DD.07.1914-DD.09.1914 správce divisního soudu, Linz
DD.09.1914-DD.10.1914 justiční referent velitelství Domobranecké pěší divise č. 95, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.02.1915 vrchní soudce pevnostního soudu, Kraków
DD.02.1915-DD.06.1915 justiční referent velitelství V. sboru, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.02.1918 justiční referent velitelství IV. sboru, východoevropské a italské válčiště
DD.02.1918-DD.11.1918 justiční referent velitelství 6. armády, italské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.10.1919 justiční referent Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.10.1919-DD.05.1920 justiční referent Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.05.1920-DD.01.1929 rada Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.01.1929-DD.03.1930 předseda senátu Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.03.1930-DD.06.1930 zdravotní dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Tischer-Jan-t108474#384928Verze : 0
MOD