Main Menu
User Menu

Řád velkonížete Gediminase

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas

     
Název:
Name:
Řád velkonížete Gediminase
Název v originále:
Original Name:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1927
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.06.1940
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
medaile 1. třídy - zlatá
medaile 2. třídy - stříbrná
medaile 3. třídy - bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#384863Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád velkoknížete Gediminase velkokříž (1. třída)
Název v originále:
Original Name:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1927
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.06.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#384868Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád velkoknížete Gediminase velkodůstojník (2. třída)
Název v originále:
Original Name:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1927
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.06.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#384871Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád velkoknížete Gediminase komandér (3. třída)
Název v originále:
Original Name:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1927
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.06.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#384873Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád velkoknížete Gediminase důstojník (4. třída)
Název v originále:
Original Name:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1927
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.06.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#384876Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád velkoknížete Gediminase rytíř (5. třída)
Název v originále:
Original Name:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1927
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.06.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#384878Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád velkoknížete Gediminase medaile 3. třídy - bronzová
Název v originále:
Original Name:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Ordino medalis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1927
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.06.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#384881Verze : 0
Řád byl založen ve čtyřech třídách rozhodnutím vlády roku 1927. Stanovy byly publikovány ve Vládních novinách 15.2.1928. Řád byl určen k odměňování civilních zaměstnaců a vojáků v dobách míru. Výtvarný návrh pocházel od ruského kapitána Lopuchina. V roce 1930 při reorganizaci litevských vyznamenání byla přidána 5. třída a tři medaile pro nižší úředníky a poddůstojníky. Poslední vyznamenání bylo uděleno 30.4.1940, těsně před sovětskou okupací. Po roce 1990 byl řád obnoven v téměř nezměněné podobě.

Zdroj:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#384882Verze : 0
Název
Name
Řád velkoknížete Gediminase velkokříž (1. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Grandcross (1st Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1929 Beneš, Edvard
DD.MM.RRRR Sanz Roldán, Félix
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#629205Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád velkoknížete Gediminase velkodůstojník (2. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Grandofficer (2nd Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1930 Podhajský, Alois
DD.MM.1930 Škvor, František
DD.MM.RRRR Jones, James Logan ml.
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#415061Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád velkoknížete Gediminase komandér (3. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Commander (3rd Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1928 Hrabčík, František
16.12.1937 Hakl, Karel
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#415062Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád velkoknížete Gediminase důstojník (4. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Officer (4th Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#629206Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád velkoknížete Gediminase rytíř (5. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Knight (5th Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-velkonizete-Gediminase-t108454#629207Verze : 0
MOD