Main Menu
User Menu

Pluk horského dělostřelectva č. 4 (1913-1918)

4th Mountain Artillery Regiment / Gebirgsartillerieregiment Nr. 4

     
Název:
Name:
Pluk horského dělostřelectva č. 4
Originální název:
Original Name:
Gebirgsartillerieregiment Nr. 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1913
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. brigáda horského dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Nevesinje

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, Duras, Adolf (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. baterie horských kanonů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. baterie horských houfnic
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. baterie horských houfnic
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Muniční sklad
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso (Kader)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- https://www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-4-1913-1918-t108447#384848Verze : 0
MOD
Division horských kanonů (Gebirge-Kanonen-Division): Bileča
- Baterie horských kanonů č. 1 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 1): Nevesinje
- Baterie horských kanonů č. 2 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 2): Nevesinje
- Baterie horských kanonů č. 3 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 3): Bileča
- Baterie horských kanonů č. 4 (Gebirgskanonenbatterie Nr. 4): Bileča
Division horských houfnic (Gebirge-Haubitz-Division): Spittal a. d. Drau
- Baterie horských houfnic č. 1 (Gebirgshaubitzbatterie Nr. 1): Spittal a. d. Drau
- Baterie horských houfnic č. 2 (Gebirgshaubitzbatterie Nr. 2): Spittal a. d. Drau
Muniční sklad č. 1 (Munitionsparkkader): Mostar
Muniční sklad č. 2 (Munitionsparkkader): Spittal a. d. Drau
Náhradní těleso (Ersatzkader): Budapest
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-4-1913-1918-t108447#385131Verze : 0
MOD
Pluk horského dělostřelectva č. 4 za války


Květen 1915
2. baterie horských kanonů – 59. horská brigáda
3. baterie horských kanonů – 6. horská brigáda
5. baterie horských kanonů – 1. horská brigáda
1. baterie horských houfnic – 131. pěší brigáda
2. baterie horských houfnic – německá 3. horská divize


Červenec 1915
4. baterie horských kanonů – 16. honvédská horská brigáda
6. baterie horských kanonů – 15. horská brigáda


Říjen 1915
1. a 2. baterie horských kanonů – Fasserova skupina, 48. divize
3. baterie horských kanonů – 2. horská brigáda
4. baterie horských kanonů – německá 11. armáda
6. baterie horských kanonů - 18. horská brigáda
1. baterie horských houfnic – německý 22. záložní sbor
2. baterie horských houfnic – německá 11. armáda


Leden 1916
3. baterie horských kanonů – 6. horská brigáda
4. baterie horských kanonů – 53. pěší brigáda
6. baterie horských kanonů - 18. horská brigáda
2. baterie horských houfnic – 8. sbor


Březen 1916
1. baterie horských kanonů – 6. brigáda polního dělostřelectva
2. baterie horských kanonů – 11. horská brigáda
5. baterie horských kanonů – 1. horská brigáda


Květen 1916
2. a 3. baterie horských kanonů - 6. brigáda polního dělostřelectva


Červenec 1916
1. až 3. baterie horských kanonů – 215. pěší brigáda
2. baterie horských houfnic – 40. honvédská brigáda polního dělostřelectva


Srpen 1916
4. a 5. baterie horských kanonů – 6. brigáda polního dělostřelectva
6. baterie horských kanonů – 22. brigáda polního dělostřelectva


Červenec 1917
1., 2. a 4. baterie horských kanonů a 2. a 3. baterie horských houfnic - 74. honvédská záložní brigáda
3. a 6. baterie horských kanonů – 12. brigáda polního dělostřelectva
5. baterie horských kanonů – 51. honvédská brigáda polního dělostřelectva


Červenec 1918
celý pluk – 11. armáda


Zdroj:
https://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Pluk-horskeho-delostrelectva-c-4-1913-1918-t108447#390472Verze : 0
MOD