Main Menu
User Menu

Prapor pevnostního dělostřelectva č. 7

Festungsartilleriebataillon Nr. 7

     
Název:
Name:
Prapor pevnostního dělostřelectva č. 7
Originální název:
Original Name:
Festungsartilleriebataillon Nr. 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1911
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. brigáda pevnostního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Malé

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1915 Schön, Johann (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1.polní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2.polní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3.polní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4.polní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Osvětlovací oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Libor Nedorost – Češi v 1. světové válce I, Mým národům (Praha 2006)
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- / https://www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pevnostniho-delostrelectva-c-7-t108270#384531Verze : 0
MOD
Mírová dislokace podřízených jednotek (duben 1914)
1. Feldkompanie: Vermiglio, Werk Pejo
2. Feldkompanie: Vermiglio
3. Feldkompanie: Lardaro
4. Feldkompanie: Lardaro
Osvětlovací oddíl: Vermiglio
Ersatzkompanie: Komárom


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pevnostniho-delostrelectva-c-7-t108270#384872Verze : 0
MOD
Prapor pevnostního dělostřelectva č. 7 ve válce


Květen 1915
1. a 2. polní rota - pevnostní uzávěr Tonale (Werk Strino, Werk Tonale, Werk Presanella, Werk Mero, Werk Velon, Werk Pejo)
3. a 4. polní rota – pevnostní uzávěr Lardaro (Werk Larino, Werk Danzolino, Werk Corno,
Werk Carriola, Werk Ampola)
Detašovaný oddíl – Werk Gomagoi, Werk Nauders, 53. půlbrigáda


Říjen 1915
1. a 2. polní rota - pevnostní uzávěr Tonale (Werk Strino, Werk Tonale, Werk Presanella, Werk Mero, Werk Velon, Werk Pejo)
3. a 4. polní rota – pevnostní uzávěr Lardaro (Werk Larino, Werk Danzolino, Werk Corno,
Werk Carriola, Werk Ampola), 50. půlbrigáda
Detašovaný oddíl – Werk Gomagoi, Werk Nauders, 53. půlbrigáda


Srpen 1916
1. a 2. polní rota - pevnostní uzávěr Tonale (Werk Strino, Werk Tonale, Werk Presanella, Werk Mero, Werk Velon, Werk Pejo)
3. a 4. polní rota – pevnostní uzávěr Lardaro (Werk Larino, Werk Danzolino, Werk Corno,
Werk Carriola, Werk Ampola), 50. půlbrigáda
3. polní a 3. a 4. záložní rota – pevnost Riva


Květen 1917
1. a 2. polní rota - pevnostní uzávěr Tonale (Werk Strino, Werk Tonale, Werk Presanella, Werk Mero, Werk Velon, Werk Pejo)
3. a 4. polní rota – pevnostní uzávěr Lardaro (Werk Larino, Werk Danzolino, Werk Corno,
Werk Carriola, Werk Ampola), 50. půlbrigáda


Listopad 1917
1. a 2. polní rota - pevnostní uzávěr Tonale (Werk Strino, Werk Tonale, Werk Presanella, Werk Mero, Werk Velon, Werk Pejo), skupina arcivévody Petra Ferdinanda


Zdroj:
https://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pevnostniho-delostrelectva-c-7-t108270#388651Verze : 0
MOD