Main Menu
User Menu

Prapor pevnostního dělostřelectva č. 4

Festungsartilleriebataillon Nr. 4

     
Název:
Name:
Prapor pevnostního dělostřelectva č. 4
Originální název:
Original Name:
Festungsartilleriebataillon Nr. 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1909
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. brigáda pevnostního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Riva

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1915 Günther, Adolf (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. polní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. polní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. polní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. polní rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. osvětlovací oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. osvětlovací oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Libor Nedorost – Češi v 1. světové válce I, Mým národům (Praha 2006)
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- https://www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108267#384526Verze : 0
MOD
Mírová dislokace podřízených útvarů (duben 1914)
1. polní rota: Malborgeth, Werk Hensel
2. polní rota: Riva
3. polní rota: Riva
4. polní rota: Trient
1. osvětlovací oddíl: Riva
2. osvětlovací oddíl: Malborgeth
Náhradní rota: Werk Franzenfeste


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)


Poznámka:
Příslušníkem praporu byl za První světové války český spisovatel Jan Václav Rosůlek, který na základě svých zážitků z italské fronty napsal román „Černožlutý mumraj“.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108267#386933Verze : 0
MOD
Prapor pevnostního dělostřelectva č. 4 po mobilizaci (srpen 1914)


1., 2., 3., 4. polní rota
1., 2., 3., 4. záložní rota
1., 2., 3., 4. pochodová rota


Zdroj:
https://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108267#387264Verze : 0
MOD
Prapor pevnostního dělostřelectva č. 4 ve válce


Květen 1915
1. polní rota - pevnostní uzávěr Malborgeth (Werk Hensel „A“, Werk Hensel „B“), 92. pěší divize
2. a 3. polní rota - pevnost Riva, 91. pěší divize
4. polní a 4. pochodová rota - 3. brigáda pevnostního dělostřelectva, pevnost Trient
polovina 1. záložní roty - pevnostní uzávěr Reibl-Predil (Batterie Raibl, Batterie Predilsattel), 92. pěší divize
polovina 1. záložní roty - pevnostní uzávěr Flitsch (Werk Flitscher Klause, Werk Hermann), 92. pěší divize
2. záložní rota - Werk Gomagoi a Werk Nauders
dvě záložní roty - pevnost Riva, 91. pěší divize


Říjen 1915
1. polní rota - pevnostní uzávěr Malborgeth (Werk Hensel „A“, Werk Hensel „B“), 92. pěší divize
2. a 3. polní rota - pevnost Riva
4. polní a 4. pochodová rota - pevnost Trient
7. a 17. polní rota - pevnostní uzávěr Etsch-Arsa (Werk Valmorbia)
dvě polní roty - Werk Gomagoi a Werk Nauders
dvě polní roty - pevnostní uzávěry Plätzwiese (Werk Plätzwiese), Landro (Werk Landro) a Sexten (Werk Haideck,
Werk Mitterberg)
polovina záložní roty - pevnostní uzávěr Reibl-Predil (Batterie Raibl, Batterie Predilsattel), 92. pěší divize
polovina záložní roty - pevnostní uzávěr Flitsch (Werk Flitscher Klause, Werk Hermann), 44. střelecká divize
1. pochodová rota - Werk Franzenfeste, brigáda polního dělostřelectva Pustertal


Květen 1916
1. a 3. polní rota - pevnostní uzávěry Plätzwiese (Werk Plätzwiese), Landro (Werk Landro) a Sexten (Werk Haideck,
Werk Mitterberg)
2. a 3. polní a 3. a 4. záložní rota - pevnost Riva
7. polní rota - 8. sbor
dvě záložní roty - Werk Gomagoi a Werk Nauders, 53. půlbrigáda


Srpen 1916
2. záložní rota - 53. půlbrigáda
čtyři roty - pevnost Riva
dvě roty - 90. záložní brigáda polního dělostřelectva
čtyři roty - brigáda polního dělostřelectva Pustertal
1 rota - skupina Etschtal


Květen 1917
2. záložní rota - 53. půlbrigáda
čtyři roty - pevnost Riva
dvě roty - 90. záložní brigáda polního dělostřelectva
čtyři roty - brigáda polního dělostřelectva Pustertal
1 rota - skupina Etschtal


Říjen 1917
3. baterie těžkých houfnic - 7. sbor
17. baterie těžkých kanonů - 53. záložní brigáda polního dělostřelectva

Listopad 1917

1., 2., 3. polní a 3., 4. záložní rota - skupina arcivévody Petra Ferdinanda
1. polní, 2., 3., 4. pochodová rota - brigáda polního dělostřelectva Pustertal
6. baterie těžkých kanonů - 90. záložní brigáda polního dělostřelectva


Zdroj:
https://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pevnostniho-delostrelectva-c-4-t108267#388593Verze : 0
MOD