Main Menu
User Menu

Irští dobrovolníci [1777-1779]

Volunteers of Ireland

     
Název:
Name:
Irští dobrovolníci
Originální název:
Original Name:
Volunteers of Ireland
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1777
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.05.1779
Nástupce:
Successor:
2. americký pluk (Irští dobrovolníci)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1777-02.05.1779 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1777-DD.04.1778 Philadelphia /
22.06.1778-DD.06.1778 Freehold (Monmouth Court House), New Jersey /
23.09.1778-14.10.1778 Bergen County (Grand Forage), New Jersey /
DD.10.1778-DD.05.1779 New York, New York /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1777-02.05.1779 Rawdon Hastings, Francis (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

-
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- Provinčná vojenská jednotka vytvorená pre Loyalistickú službu počas Americkej revolúcie
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
en.wikipedia.org
www.royalprovincial.com

URL : https://www.valka.cz/Irsti-dobrovolnici-1777-1779-t108259#384511Verze : 7
MOD

Oznámenie o rekrutáciiVolunteers of Ireland, Recruiting Notice

Všetci muži narodení v Irsku, ktorí sú zanietení pre prosperitu a česť svojej krajiny sa týmto informujú že zbor Irskí dobrovolníci sa teraz vytvárajú vašim krajanom Lordom Rawdonom.All Gentlemen, Natives of Ireland, who are zealous for the Honour and Prosperity of their Country, are hereby informed, that a Corps, to be stiled the VOLUNTEERS of IRELAND, is now raising by their Countryman, LORD RAWDON.
Tí ktorí chcú využiť túto príležitosť a manifestovať ich vztah k rodnej krajine, sú pozvaní prihlásiť za u kpt. Bourne v jeho kancelárii oproti trhovisku Coenties, alebo u por. Moffata na Lines, Kingsbridge; por. Binghama Long-Island; por. Daltona Powles-Hook alebo u pána Deana na Sign of the Ship? blízko trhoviska Fly.Those who wish to seize this favourable Opportunity, of manifesting their Attachment to their Native Land, are desired to apply to Captain BOURNE, at his Quarters, opposite to Coenties Market-place, or to Lieutenant MOFFAT, at the Lines, Kingsbridge; Lieutenant BINGHAM, Long-Island; Lieutenant DALTON, Powles-Hook, or at Mr. DEAN's, at the Sign of the Ship, near the Fly Market, where they shall be honourably entertained.
Každí kto privedie schváleného dobrého rekruta, dostane pol guinei za každého.Any person who shall bring an approved good Recruit, shall receive Half a Guinea for each.
Dobrí muži z ktorejkolvek krajiny sú vítaníGood Men of any Country will be received.
BOH OCHRAŇUJ KRÁLAGOD SAVE THE KINGwww.royalprovincial.com
URL : https://www.valka.cz/Irsti-dobrovolnici-1777-1779-t108259#587525Verze : 3
MOD