Main Menu
User Menu

Stirling

Stirling

     
Název:
Name:
Stirling
Originální název:
Original Name:
Stirling
Další názvy:
Other Names:
Scottish Gaelic: Sruighlea
Scots: Stirlin
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
správní oblast Stirling
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
56°07'01.92"N 3°56'22.92"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.08.1715-DD.09.1715
Pěší pluk vikomta Charlemonta
Viscount Charlemont\'s Regiment of Foot
DD.MM.1715-DD.MM.1718
Pěší pluk vikomta Charlemonta
Viscount Charlemont\'s Regiment of Foot
25.12.1755-25.12.1756
57. pěší pluk
57th Regiment of Foot
04.01.1757-DD.MM.1757
1. horalský prapor
1st Highland Battalion
DD.MM.1757-DD.MM.1757
62. peší pluk
62nd Regiment of Foot
01.01.1760-DD.MM.1760
88. pěší pluk (horalský dobrovolnický)
88th Regiment of Foot (Highland Volunteers)
DD.MM.1760-DD.MM.1761
100. pěší pluk
100th Regiment of Foot
DD.07.1778-DD.MM.1779
81. pěší pluk (Aberdeenshirský horalský pluk)
81st Regiment of Foot (Aberdeenshire Highland Regiment)
DD.MM.1778-DD.07.1778
Aberdeenshirský horalský pluk
Aberdeenshire Highland Regiment
DD.MM.1783-03.10.1783
2. prapor 71. pěšího (horalského) pluku (Fraserova)
2nd Battalion of the71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)
DD.MM.1783-DD.MM.1783
2. prapor 73. (horalského) pěšího pluku (McLeodova horalského)
2nd Battalion of the 73rd (Highland) Regiment of Foot (McLeod\'s Highlanders)
DD.MM.1783-24.05.1784
74. pěší pluk (argyleshirský horalský)
74th Regiment of Foot (Argyleshire Highlanders)
DD.MM.1783-DD.04.1784
76. pěší pluk (McDonnelovi horalé)
76th Regiment of Foot (McDonnell\'s Highlanders)
12.10.1787-DD.MM.1788
1. prapor 75. (horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 75th (Highland) Regiment of Foot
12.10.1787-DD.MM.1788
75. (horalský) pěší pluk
75th (Highland) Regiment of Foot
26.05.1795-DD.05.1795
98. (argyleshirský horalský) pěší pluk
98th (Argyllshire Highlanders) Regiment of Foot
DD.07.1803-DD.12.1803
1. prapor 26. (cameronského) pěšího pluku
1st/26th (The Cameronian) Regiment of Foot
DD.04.1804-DD.MM.1804
2. prapor 79. pěšího pluku (Cameronovich horalů)
2nd Battalion of the 79th Regiment of Foot (Cameron Highlanders)
28.09.1804-DD.01.1805
2. prapor 26. (cameronského) pěšího pluku
2nd/26th (The Cameronian) Regiment of Foot
DD.MM.1806-DD.MM.1807
1. prapor 73. (horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 73rd (Highland) Regiment of Foot
DD.MM.1806-DD.MM.1807
73. (horalský) pěší pluk
73rd (Highland) Regiment of Foot
DD.MM.1816-13.01.1816
2. / 21. pěšího pluku
2nd / 21st Regiment of Foot
15.04.1916-30.08.1916
43. peruť RFC
No. 43 Squadron RFC
05.07.1916-31.10.1916
63. peruť RFC
No. 63 Squadron RFC
DD.MM.RRRR-24.05.1784
1. prapor 74. pěšího pluku (argyleshirského horalského)
1st Battalion of the 74th Regiment of Foot (Argyleshire Highlanders)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1748
1. prapor pluku Johna Batereaua
1st Battalion of the John Batereau\'s Regiment of Foot
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
51. pěší brigáda a velitelství Skotsko
51st Infantry Brigade and Headquarters Scotland
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stirling
URL : https://www.valka.cz/Stirling-t108192#586910Verze : 0
MOD
Diskuse
(Založeno během linkování)


30.08.1848-05.04.1850 93. peší horalský pluk
DD.MM.1783-03.10.1783 2. prapor 71. pešieho pluku Fraserových horalov - rozpusteny
04.01.1757-DD.MM.1757 1. horalský prapor
DD.07.1778-DD.MM.1779 81. pěší Aberdeenshirský horalský pluk
DD.MM.1783-24.05.1784 74. pěší pluk (Argyleshireští horalé) - rozpustený
DD.MM.RRRR-24.05.1784 1. prapor 74. pěšího pluku (Argyleshireští horalé) - rozpustený
DD.MM.1873-01.07.1881 58. brigádna náhrada
DD.MM.RRRR-DD.MM.1748 1. prapor 64. pluku Johna Batereaua - rozpustený
URL : https://www.valka.cz/Stirling-t108192#384402Verze : 0
MOD