Main Menu
User Menu

3. bombajský (evropský) pluk [1853-1859]

3rd Bombay (European) Regiment

     
Název:
Name:
3. bombajský (evropský) pluk
Originální název:
Original Name:
3rd Bombay (European) Regiment
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1853
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
03.11.1859
Nástupce:
Successor:
3. bombajský pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1853-01.10.1857 ?
01.10.1857-DD.MM.RRRR Central India Field Force, 2nd Brigade
DD.02.1857-DD.MM.RRRR Central India Field Force, 2nd Brigade
03.07.1858-03.11.1859 ?
Dislokace:
Deployed:
15.11.1853-01.10.1857 Poona /
01.10.1857-DD.01.1858 Sehore /
DD.01.1858-DD.01.1858 Bhopal /
26.01.1858-30.01.1858 Rahatgarh 1) /
30.01.1858-DD.MM.RRRR Barodia /
09.02.1858-DD.02.1858 Garrakota 2) /
DD.02.1858-DD.02.1858 Saugor /
DD.02.1858-DD.02.1858 Narut /
DD.02.1858-DD.03.1858 Dhamoni /
DD.03.1858-DD.03.1858 Mundinpur pass 3) /
DD.03.1858-17.03.1858 Banpore /
17.03.1858-21.03.1858 River Betwa /
31.03.1858-07.05.1858 Jhansi /
DD.04.1858-DD.05.1858 Lohari 5) /
07.05.1858-DD.05.1858 Konch /
DD.MM.1858-DD.MM.RRRR Kalpi /
DD.05.1859-03.11.1859 Mhow /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-03.11.1859 C.S., Whitehall (Lieutenant Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1853-03.11.1859 1. prapor 3. Bombajského Evropského pluku

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1853-03.11.1859 Velenie
DD.MM.1853-03.11.1859 1. prapor
DD.MM.1856-03.11.1859 X? náhradný prapor
DD.MM.1853-03.11.1859 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Vytvorený v Poona Východoindickou spoločnosťou z ostatných Europských plukov (1. a 2. Bombajská (Evropská) lehká pěchota)a rekrútov z Rekrutačného centra a zálohy Východoindickej spoločnosti v Warley, Essex
03.07.1858 prevzatá kontrola nad plukom korunou
- pluk sa rekrutoval z ostatných európskych plukov a rekrútov
- slúžil v Indii a podieľal sa na operáciách v rámci rebélie v 1857
5) detašmán
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org/regiments/uk/inf/109-862.htm
en.wikipedia.org
www.oldsite.leinster-regiment-association.org.uk
URL : https://www.valka.cz/3-bombajsky-evropsky-pluk-1853-1859-t108180#384361Verze : 19
MOD
Početné stavy pluku pri jeho vytvorení / The strength of the 3rd Bombay European Regiment at the time of establishment:Officers / dôstojníciNCO / poddôstojníciOther ranks / ostatní
1 x Colonel / plukovník2 x Colour Sergeant866 privates / vojaci
2 x Lieutenant Colonel / podplukovník24 x sergeant4 x drummer / bubeník
2 x Major24 x Corporal / desiatnik
12 x Captain / kapitán
20 x Lieutenant / poručík
10 x Ensign / porporučíkdate/datum

1)28.01.1858Silné ostrelovanie pevnosti. Pluk aj napriek priamemu rozkazu veliaceho dôstojníka boli prvou jednotkou ktorá vstúpila do obliehnej pevnosti. Tu objavili že ich nepriatel o sile 500 mužov unikol, pričom sa dopustil zločinov na Europskích ženách ktoré sa nachádzali v pevnosti.
Severe bombardment of the fort. 3rd Bombay Europeans ignored the direct order of the C.O. and were the first troops to enter the besieged fort. There they discovered that 500 strong enemy had escaped but before doing so had inflicted atrocious injury on the European women who had been caught up in the siege.


30.01.1858Ihneď po obsadení pevnosti, bol zorganizovaný detašmán s účasťou pluku zahájil prensledovanie. Nepriatel bol dostihnutý u rieky BeenaInmediately was organised detachement which part was also 3rd Bombay Europeans in pursuit of their enemy who were caught and routed at the River Beena.
2)09.02.1858Pluk bol súčasťou sil ktoré si razili cestu džunglou aby sa účastnili útoku na pevosť v Garrakota.
3. Europania ihneď po napadnutí prinútili útočiacich sepoyov na ústup do ich pevosti.
Pevnosť bola následne ťažko ostrelovaná.
The regiment was marching through the jungle as part of the force to attack Garrakota.
3rd Bombay Europeans who in turn battled steadfastly forcing the rebel sepoys (51st and 52nd Bengal) to retreat back into their fort.
The fort was then continually bombarded with heavy shell.
13.02.1858Pevnosť je dobitá and sepozovia ju opustili, 3. Europania vstupujú do pevosti skoro ráno. The fort is conquisted and sepoy abandoned the fort which was entered by the 3rd Bombay Europeans early in the morning.
3)Pluk viedol útok u Mundinpur kde 2. brigáda bola podťažkým útokom. Pluk pod velením pplk. Liddell z okolitých kopcov prinútil protivníka k ústupu pričom mal pod kontrolou priemyk a celú zónu. Regiment drew the attack on Mundinpur where the 2nd Brigade came under heavy attack. Regiment under the command of Lt. Col. Liddell took the fight to their opponents beating back their foes from the hills overlooking the pass of Mundinpur and taking control of the area.
4)21.03.1858Pluk stojí pred bránami Jhansi
Plán útoku predpokladal obsadenie mesta pred útokom na pevnosť.
Príprava na ostrelovane 24.03.1858 a 25.03.2858.
The regiment is front of Jhansi
The battle plan involved taking the city prior to an attack on the fort.
Preparations for a bombardment took place during the 24.03.1858 and 25.03.1858
25.03.1858Začatie ostrelovania, k útoku sa pripája delostrelectvo 1. brigády ktorá dorazila na miesto.
Ostrelovanie trvá 8 dní, po tomto stav zásob munície začal byť kritický.
1st Brigade arrived at Jhansi and their artillery added to the bombardment that lasted eight days.
Aftrer 8 days availability of ammunition was becoming critical.
31.3.1858Je zistené že nepriatel o sile 20.000 mužov sa chystá k útoku na Britov.
Sir Hugh Rose vytvára jednotku o sil 1200 mužov ktorá zahŕňa 226 mužov 3. Europeského pluku ktorá sa má postaviť prichádzajúcim posilám.
Pri zotmení jedna lína 3. Europskéhi pluku spolu s 24. pluk Bombajské domorodé pěchoty stojí pred postupuúcim nepritelom.
Rose postavil na každé krídlo delostrelectvo aby toto poskytovalo krížovú palbu do postupujúceho nepriatela, ktorého to vyvedie z miery. Následne nariaďuje na oboch stranách útok kavalerie 14. ˇalhkého dragúnskeho pluku pričom sáv vedie ľavé krídlo.
Po útoku kavalerie nepriatel ustupuje.
Nepriatelské straty predstavujú viac ako 1000 mužov a 3. Evropský pluk stratil 2 mužov a 66 je zraneních.
Is reported that force of 20,000 troops of the enemy was reported to be making their way to attack the British and relieve the city.
Sir Hugh Rose assembled a force o 1200 men including 226 men of 3rd Bombay European Regiment who faced the relieving force.
At dawn, a single line of the 3rd Bombay European Regiment together with the 24th Bombay Native Infantry faced the advancing enemy.
Rose postitioned at each flank artillery for provide cross fire into the advancing force. The enemy is caught off-balance. Rose ordered the 14th Light Dragoons to charge on both flanks and himself rode leading the left flank cavalry attack. Enemys forces releed under cavalry atack.
Enemies causalities exceeding 1000 men, 3rd European regimen has 2 men lost an 66 wounded.
03.04.1858Pluk zaujíma pozíciu u mestkých hradieb na strane Orcha Gate.
Dve útočné formácie po 100 mužoch s cielom dostaž sa na hradby za pomocou rebríkov. Jednej velí pplk. Liddell a druhej kpt. Robison.
Vojaci lezúci sa dostávajú do ťažkej palby a dostáva sa mu posily o ďalších 100 mužov, ale ich snaha je odrazená.
Po úspešnom útoku na lavom krídle vedenom 86. plukom muži s kpt. Robisnosnom vstupujú do pevnosti cez prienik.
Nálsedne pplk. Liddell tiež so svojimi mužmi dobíja hradby.
Následne 3. Bombajský Evropský pluk zvádza pouličné boje až kým neni Palác dobitý.
V Paláci pluk utrpí straty z dôvodu explózie v prachárni.
Následne ešte prebiehajú boje až kým vyprázdnená pevnosť neni úplne dobitá.
Pluk stratil 12 mužov a 42 je zraneních.
3rd Bombay European Regiment moved into position to attack the city wall either side of the Orcha Gate.
wo attacking formations of 100 men each, one led by Lt. Col. Liddell and the other by a Captain Robison with the objective of scaling the walls using ladders.
The regiment came under heavy fire and were eventually forced to retire.
After succesful atack at left flank of the fort by the 86th Regiment in breaching the wall and a party from the 3rd Bombay European Regiment led by Captain Robison followed the 86th through the breach.
after that Lt. Col. Liddell took his men and succesfully scaled the walls.
Pushing on for the Palace the 3rd Bombay European Regiment were engaged in difficult street fighting until the Palace was reached.
Here regiment suffer causalities by ignited a powder room causing an explosion.
Fight continues untill is not conquisted all fort and troops have total control over Jhansi.
The regiment lost 12 man and 42 is wounded.
www.oldsite.leinster-regiment-association.org.uk
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/3-bombajsky-evropsky-pluk-1853-1859-t108180#586977Verze : 27
MOD