Main Menu
User Menu

Řád tří hvězd

Triju Zviagznu Ordenis

     
Název:
Name:
Řád tří hvězd
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
komandér velkého kříže
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
medaile 1. třídy - zlatá
medaile 2. třídy - stříbrná
medaile 3. třídy - bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384328Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád tří hvězd komandér velkého kříže s řetězem (1. třída)
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384332Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád tří hvězd komandér velkého kříže (1. třída)
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384333Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád tří hvězd velkodůstojník (2. třída)
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384334Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád tří hvězd komandér (3. třída)
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384335Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád tří hvězd důstojník (4. třída)
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384336Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád tří hvězd rytíř (5. třída)
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384337Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád tří hvězd medaile 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384339Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád tří hvězd medaile 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Triju Zviagznu Ordenis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.03.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384340Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile cti 3. třídy Řádu Tří Hvězd
Název v originále:
Original Name:
Triju zvagiznu ordena goda zimes tresa pakape
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1924
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://www.president.lv/ordeni/ordeni.html
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#581667Verze : 0
Řád byl založen lotyšským parlamentem na paměť vzniku lotyšského státu. První exempláře byly vyrobeny firmou Arthus Bertrand v Příži, ty nejsou značeny. Později byly vyráběny firmou W.F.Mueller v Rize. Ty jsou značeny třemi značkami. Řád se uděloval dvakrát v roce, 1. května a 18. listopadu. Řádový řetěz byl udělen 13x, z toho v pořadí 3. byl T.G.M. Poslední udělení se uskutečnilo 11.5.1940.
V roce 1990 bylo Lotyšsko znovuobnoveno a záhy byl obnoven i Řád tří hvězd. Velkokřížem s řetězem byl vyznamenán V. Havel - viz obrázek.

Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#384342Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád tří hvězd komandér velkého kříže (1. třída)
Order of Three Stars Commander of Grancross (1st Class)
Triju Zviagznu Ordenis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1927 Beneš, Edvard
DD.MM.1930 Podhajský, Alois
DD.MM.1931 Kolařík, František
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#415043Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád tří hvězd velkodůstojník (2. třída)
Order of Three Stars Grandofficer (2nd Class)
Triju Zviagznu Ordenis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1930 Syrový, Jan
DD.MM.RRRR Sikorski, Władysław Eugeniusz
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#415044Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád tří hvězd komandér (3. třída)
Order of Three Stars Commander (3rd Class)
Triju Zviagznu Ordenis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1928 Hrabčík, František
17.11.2004 Vondra, Alexandr
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#415045Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád tří hvězd důstojník (4. třída)
Order of Three Stars Officer (4th Class)
Triju Zviagznu Ordenis
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1929 Le Blévec, Joseph Jean Joachim Marie
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-tri-hvezd-t108164#415046Verze : 0
MOD