Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924]

Vznik a počátky uniformy

Po říjnové revoluci v roce 1917 byly dne 08.11.1917 v návrhu deklarace Vojákům revoluční armády navrženo zrušení bývalých hodnostních stupnů, titulování a vyznamenání Ruské armády. Tento návrh byl potvrzen 15.12.1917 Radou lidových komisařů a tímto byla Revoluční armáda zbavena nejen odznaků, hodností a vyznamenání, ale i jednotných uniforem.

Prvním označením (mimo rukávových pásek Rudých gard) se výnosem Vojenské revoluční rady č.594 z 29.07.1918 (Rudá armáda už existovala půl roku) stala rudá pěticípá hvězda s pluhem a kladivem, používaná s vavřínovým věncem jako náprsní odznak a samotná jako čepicový odznak (s pozdějším upozorněním na nošení jedním hrotem nahoru, aby nepřipomínala dvourohou satanovu hvězdu).
Dalším problémem při zvětšení rozsahu občanské války a prudkém nárůstu příslušníků jednotek DRRA (povinné odvody z 29/05/1918) se ukázala neexistence pevně dané velitelské struktury a značení velitelů. V praxi docházelo k situacích, že nebyly provedeny rozkazy s toho důvodu, že hlavně nováčci nevěděli, kdo je velitel, jednotky odmítali poslouchat cizí velitele a nebo se velitelé neznali. Dalším problémem byla deklarovaná "rovnost práv všech příslušníků revoluční armády" ( dekret z 16/12/1917) .
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960
https://rkka.ru/

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávová páska Rudých gard (zde Vasiljevský ostrov)

Rukávová páska Rudých gard (zde Vasiljevský ostrov)
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Náprsní (vlevo) a čepicový odznak

Náprsní (vlevo) a čepicový odznak
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384250Verze : 1
MOD
První jednotná uniforma


První pokus o odstranění chaosu a anarchie byl učiněn výnosem č. 116 z 19.01.1919, který zavedl 12 daných hodnostních stupňů a rukávové označení s barevným rozlišením druhů vojsk. Hodnostní označení se nosilo na levém rukávě. Bylo tvořeno rudou hvězdou a pod ní u nižších velitelů jedním až třemi trojuhelníčky, u starších velitelů jedním až čtyřmi čtverci a u vyšších jedním až čtyřmi kosočtverci (diamanty). Na hodnostním označení se ve hvězdě odjevuje již srp (místo "málo úderného" pluhu) a kladivo.

Jednotná uniforma byla zavedena až výnosem č.628 z 08.04.1919 a skládala se z špičaté čepice (letní a zimní), letní blůzy a zimního kabátu, vše v barvě (zeleno)-šedé. Čepice byla vpředu označena velkou pěticípou hvězdou v barvě druhu vojska a uprostřed ní byl čepicový odznak. Hodnostní označení (zůstalo beze změny) bylo u blůzy rukávové, u kabátu i límcové s podbarvením dle druhu zbraně. Podbarvení bylo i na zapínacích páscích a u kabátu na lemování límce a rukávů.
Příslušníci železničních složek obdrželi rukávové pásky s okřídleným kolem a jako první složka i rukávový znak (výnos č.1406/1919 z 22/07/1919).
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960
http://rkka.ru/
http://army.armor.kiev.ua/

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Hodnostní označení nižších velitelů 
zleva - Samostatný velitel (družstva), Zástupce velitele čety a Staršina

Hodnostní označení nižších velitelů
zleva - Samostatný velitel (družstva), Zástupce velitele čety a Staršina

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Hodnostní označení starších velitelů 
zleva - Velitel čety, Velitel roty, Velitel praporu a Velitel pluku

Hodnostní označení starších velitelů
zleva - Velitel čety, Velitel roty, Velitel praporu a Velitel pluku

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Hodnostní označení vyšších velitelů 
zleva - Velitel brigády, Velitel divize, Velitel armády a Velitel frontu

Hodnostní označení vyšších velitelů
zleva - Velitel brigády, Velitel divize, Velitel armády a Velitel frontu

URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384256Verze : 0
MOD
Uniforma a rozlišení druhu vojsk

Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Uniforma DRRA zavedená 08.04.1919
kabát a blůza

Uniforma DRRA zavedená 08.04.1919
kabát a blůza

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Čepice zimní DRRA zavedená 08.04.1919

Čepice zimní DRRA zavedená 08.04.1919
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Barvy druhů vojsk
zlevo shora - Jezdectvo, Letectvo, Pěchota
vpravo shora - Dělostřelectvo, Ženijní vojsko, Pohraniční vojsko

Barvy druhů vojsk
zlevo shora - Jezdectvo, Letectvo, Pěchota
vpravo shora - Dělostřelectvo, Ženijní vojsko, Pohraniční vojsko

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávové značení železničních jednotek 
Rukávová páska velitele stanice, Rukávový znak, Rukávový znak politických komisařů

Rukávové značení železničních jednotek
Rukávová páska velitele stanice, Rukávový znak, Rukávový znak politických komisařů

URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384372Verze : 0
MOD
Uniforma v letech 1920-1922


K dalším změnám dochází výnosem č.572 z 03/04/1920. Jednotlivé druhy vojsk jsou už rozlišeny nejen barvami, ale dostávají i rukávové odznaky. Tímto se počet rukávových odznaků zvýšil na šest druhů.
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávové značení druhů vojsk
nahoře zleva - Pěchota, Dělostřelectvo, Jezdectvo
zleva dole - Ženijní vojska, Letectvo

Rukávové značení druhů vojsk
nahoře zleva - Pěchota, Dělostřelectvo, Jezdectvo
zleva dole - Ženijní vojska, Letectvo

URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384373Verze : 0
MOD
Uniforma v letech 1922-1924


K prozatím největším změnám od revoluce dochází v průběhu roku 1922. První z nich nastartuje příkaz č.322 z 31/01/1922, který v souvislosti s novým řízením, reorganizací a zásobováním DRRA a posílení státnosti zavádí novou uniformu, nové hodnosti a značení na uniformách. Značeno je mimo hodností a příslušnosti k druhu vojsk i příslušnost k jednotkám,k vojenským okruhů, školám apod. Zavedeny jsou i odbornostní odznaky.


Letní uniforma je zeleno-šedá, zimní šedá. Hodnostní označení z tkaniny je umístěno na předloktí a na límci (na blůze obdélníkové, na kabátě trojůhelníkové), je lemováno barvou a z hvězdy (na předloktí) mizí srp a kladivo.
Podklad/lemování je dle druhu vojsk - pěchota - tmavě červená/černá, dělostřelectvo - oranžová/černá, ženisté - černá/červená, jezdectvo - modrá/černá, letectvo - modro-šedá/černá, obrněné jednotky - červená/černá, spojaři - černá/žlutá, železniční a zásobovací vojsko - černá/zelená, Revoluční vojenské Sověty - tyrkysová/červená atd.


Na límcích kabátů bylo mimo odbornostních odznaků zavedeno značení příslušnosti k vojenským okruhům - Moskevský - M, Petrohradský - P, Přiuralský - Pr.U, Přivolžský - Pr.V, Orelský - O, Charkovský - Ch, Kievský - K, Severokavkazský - SK, Sibiřský - Sib., Západní - Zap. a Turkestánský - Turk., popř. čísel vyšších jednotek.


Nedostačující systém hodností je rozšířen na 18 stupňů , značení pro důstojníky bojových složek je rudé, pro administrativně-hospodářské služby modré a pro vrchního velitele žluté. Dále byly zavedeno nové rukávové označení pro dělostřelectvo a obrněné jednotky.


Příkazem č.953 z 13/04/1922 byla provedena změna čepicových odznaků (pluh byl nahrazen srpem) a příkazem č. 1691 z 11/07/1922 zeštíhlena hvězda.


Poslední změnou před výměnou uniforem v roce 1924 bylo zavedení jednotných knoflíků s hvězdou se srpem a kladivem v únoru 1923.
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384381Verze : 0
MOD
Uniforma v letech 1922-1924


Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Blůza z roku 1922
vlevo letní, vpravo zimní

Blůza z roku 1922
vlevo letní, vpravo zimní

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Kabát s čepicí z roku 1922

Kabát s čepicí z roku 1922
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Čepice letní, 1922

Čepice letní, 1922
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Čepice zimní, 1922

Čepice zimní, 1922
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384384Verze : 0
MOD
Hodnosti a jejich značení 1922


Hodnostní označení starších velitelů nejsou vyobrazena, jako symboly se používaly obdélníčky.
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Zleva doprava
Velitel družstva, Samostatný velitel, Zástupce velitele čety

Zleva doprava
Velitel družstva, Samostatný velitel, Zástupce velitele čety

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Zleva doprava
Velitel čety, Zástupce velitele roty, Velitel roty, Zástupce velitele praporu

Zleva doprava
Velitel čety, Zástupce velitele roty, Velitel roty, Zástupce velitele praporu

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Zleva doprava
Velitel divize, Velitel sboru, Velitel armády, Velitel frontu

Zleva doprava
Velitel divize, Velitel sboru, Velitel armády, Velitel frontu

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Vrchní velitel

Vrchní velitel
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384385Verze : 0
MOD
Jiné značení na uniformách a doplňky

Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávové označení druhů vojsk
zleva - Dělostřelectvo, Obrněné jednotky

Rukávové označení druhů vojsk
zleva - Dělostřelectvo, Obrněné jednotky

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávové označení píslušníků Vojenských revolučních tribunálů

Rukávové označení píslušníků Vojenských revolučních tribunálů
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Nové typy čepicových odznaků, 1922

Nové typy čepicových odznaků, 1922
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Sjednocený typ knoflíků, 1923

Sjednocený typ knoflíků, 1923
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384388Verze : 0
MOD
Kovová rozlišovací označení


1 - Pěchota
2 - Kancelář náčelníka dělostřelecké správy DRRA, frontů a voj. okruhů
3 - Hlavní dělostřelecká ředitelství, dělostřelecké sklady
4 - Divizní dělostřelecké sklady a jejich doprava
5 - Dělostřelecké školní jednotky a jednotky dělostřelectva zvláštního určení
6 - Jezdectvo
7 - Ženijní správa okruhu, armády
8 - Samostatné ženijní roty a brigády
9 - Samostatné silniční-mostní roty
10- Automobilní a školní automobilní jednotky
11- Pontonové prapory
12- Samostatné reflektorové roty
13- Osvětlovací a telegrafní jednotky (stanice)
14- Školní záškodnický prapor speciálního určení
15- Maskovací a školní maskovací jednotky
16- Dopravní pontonové oddíly
17- Minové-pontonové jednotky
18- Ženijní a automobilní sklady a dílny
19- Hlavní okruhové a armádní silniční, železniční a námořní dopravní jednotky
20- Železniční a školní železniční pluky a sklady
21- Hlavní spojovací správa DRRA, frontů a armád a její sklady a dílny
22- Sklady spojovacích divizí, školní spojovací jednotky
23- Poštovní stanice a stanice holubí pošty
24- Radiotelegrafní jednotky
25- Фельдегерский корпус; роты, батальоны связи бригад, дивизий, корпусов, армий ???
26- Jednotky vojenského školství
27- Motocyklisté školní automotovelo brigády
28- Cyklisté školní automotovelo brigády
29- Hlavní správa obrněných jednotek DRRA, frontů a armád, jejich sklady a centrální sklad zbraní
30- Obrněné vlaky
31- Oddíly obrněných automobilů
32- Tankové oddíly
33- Výsadkové oddíly
34- Obrněné drezíny
35- Opravárenské mobilní?? (летучие) brigády
36- Jednotky vojenského zdravotního úřadu
37- Jednotky vojenského veterinárního úřadu
38- Jednotky letectva
39- Vzduchoplavecké oddíly
40- Konvojové oddíly
Zdroj
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960
http://army.armor.kiev.ua/forma/emblem_22-23.shtml

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rozlišovací odznaky druhů vojsk a jednotek

Rozlišovací odznaky druhů vojsk a jednotek
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384521Verze : 0
MOD