Main Menu
User Menu

Jelínek, František

     
Příjmení:
Surname:
Jelínek
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Jelínek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.01.1886 Poličany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1957 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Jelinek-Frantisek-t108069#384162Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jelínek
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Jelínek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.06.1904 Státní reálka, Kutná Hora
DD.10.1904-DD.07.1907 Vysoká škola zemědělská, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.03.1915-DD.09.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Losonc
DD.01.1921-DD.08.1921 Důstojnická jezdecká škola, Brno
DD.05.1925-DD.07.1925 Informační kurs pro podplukovníky, Milovice
DD.10.1927-DD.06.1928 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1934-DD.08.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.03.1916 kadet rakousko-uherské branné moci
20.06.1916 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.08.1916 poručík rakousko-uherské branné moci
01.04.1918 nadporučík legií
01.03.1919 kapitán legií
01.06.1919 kapitán pěchoty
15.01.1921 major pěchoty
28.06.1923 podplukovník pěchoty
21.02.1929 plukovník pěchoty
22.12.1936 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.03.1928-DD.01.1935 Velitel : Pěší pluk 12
DD.01.1935-30.09.1936 Velitel : 19. pěší brigáda
DD.09.1936-31.12.1937 Velitel : 5. pěší brigáda
27.09.1938-13.10.1938 Velitel : Velitelství 3. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1908-DD.11.1908 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.03.1915-DD.09.1915 vojenské studium, Losonc
DD.09.1915-DD.11.1916 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 21, Jager, východoevropské a italské válčiště
DD.11.1916-DD.12.1916 velitel čety náhradního praporu Pěšího pluku č. 21, Jager
DD.12.1916-DD.05.1917 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 21, italské válčiště
23.05.1917-23.05.1917 zajetí na italském válčišti
DD.05.1917-DD.03.1918 italské zajatecké tábory
DD.03.1918-DD.04.1918 velitel pracovní čety 6. československého pracovního praporu, italské válčiště
DD.04.1918-DD.10.1918 velitel pěší čety 34. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.10.1918-DD.08.1919 velitel pěší roty 34. československého střeleckého pluku, italské válčiště, přesun a slovenské válčiště
DD.08.1919-DD.02.1920 velitel praporu 34. československého střeleckého pluku, slovenské válčiště a Šluknov
DD.02.1920-DD.10.1920 pobočník velitele 34. československého střeleckého pluku, Opava
DD.10.1920-DD.01.1921 pobočník velitele Pěšího pluku 34, Opava
DD.01.1921-DD.08.1921 vojenské studium, Brno
DD.08.1921-DD.11.1921 zástupce velitele náhradního praporu Pěšího pluku 34, Opava
DD.11.1921-DD.10.1922 velitel praporu Pěšího pluku 34, Opava
DD.10.1922-DD.08.1923 pobočník velitele Pěšího pluku 13, Šumperk
DD.08.1923-DD.09.1924 velitel praporu Pěšího pluku 13, Šumperk
DD.09.1924-DD.05.1925 velitel praporu Pěšího pluku 30, Žamberk
DD.05.1925-DD.07.1925 vojenské studium, Milovice
DD.07.1925-DD.04.1926 profesor Kursu pro velitele vojskových oddílů, Praha
DD.04.1926-DD.02.1927 velitel praporu Pěšího pluku 30, Žamberk
DD.02.1927-DD.10.1927 zástupce velitele Pěšího pluku 1, České Budějovice
DD.10.1927-DD.06.1928 vojenské studium, Praha
DD.06.1928-DD.01.1934 velitel Pěšího pluku 12, Komárno
DD.01.1934-DD.08.1934 vojenské studium, Praha
DD.08.1934-DD.01.1935 velitel Pěšího pluku 12, Komárno
DD.01.1935-DD.12.1936 velitel Pěší brigády 19, Lučenec
DD.12.1936-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 5, Terezín
DD.01.1938-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 3, Litoměřice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Divise 3, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 zástupce velitele Divise 3, Poděbrady
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1923

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1928

Řád italské koruny důstojník (4. třída)
Order of Crown of Italy Officer (4th Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Jelinek-Frantisek-t108069#384163Verze : 0
MOD