Main Menu
User Menu

Chlebovský, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Chlebovský
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Chlebovský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.06.1874 Příbor /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Chlebovsky-Alois-t108063#384150Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Chlebovsky-Alois-t108063#384150Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Chlebovský
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Chlebovský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1885-DD.06.1889 Státní nižší gymnasium, Příbor
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1889-DD.08.1893 Kadetní škola pěchoty, Trieste
DD.02.1904-DD.10.1904 Sborová důstojnická škola, Kraków
DD.02.1908-DD.10.1908 Armádní střelecká škola, Bruck
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.02.1918 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.02.1919 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
31.12.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.12.1918-DD.01.1919 Velitel : Moravský pluk
DD.02.1919-06.10.1920 Velitel : Pěší pluk 3
DD.12.1920-DD.01.1921 Velitel : Pěší pluk 43
DD.12.1922-13.01.1923 Velitel : 11. pěší brigáda
29.01.1923-03.11.1923 Velitel : 4. pěší brigáda
DD.11.1923-DD.09.1928 Velitel : 16. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1889-DD.08.1893 vojenské studium, Trieste
DD.08.1893-DD.05.1896 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 54, Olomouc a Bielsko
DD.05.1896-DD.10.1899 praporní pobočník Pěšího pluku č. 54, Těšín
DD.10.1899-DD.02.1904 druhý pobočník velitele Pěšího pluku č. 54, Těšín
DD.02.1904-DD.10.1904 vojenské studium, Kraków
DD.10.1904-DD.04.1906 mobilizační důstojník Pěšího pluku č. 54, Těšín
DD.04.1906-DD.02.1908 zatímní velitel pěší roty Pěšího pluku č. 54, Plevlje
DD.02.1908-DD.10.1908 vojenské studium, Bruck
DD.10.1908-DD.05.1909 velitel telegrafního oddílu Pěšího pluku č. 54, Sarajevo
DD.05.1909-DD.11.1911 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 10, Sarajevo
DD.11.1911-DD.01.1912 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 3, Těšín
DD.01.1912-DD.08.1914 mobilizační referent Pěšího pluku č. 3, Těšín
DD.08.1914-DD.11.1914 důstojník velitelství Pěší brigády č. 24, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.12.1914 první pobočník velitele Pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.05.1915 zatímní velitel praporu Pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.07.1915 nemocniční ošetřování
DD.07.1915-DD.03.1916 důstojník Etapního velitelství 2. armády, východoevropské válčiště
DD.03.1916-DD.07.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.07.1916-DD.01.1917 zatímní velitel Pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.01.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.01.1918 nemocniční ošetřování
DD.01.1918-DD.10.1918 přednosta oddělení Etapního velitelství 4. armády, východoevropské válčiště
DD.10.1918-DD.02.1919 mimo službu
DD.02.1919-DD.10.1920 velitel Pěšího pluku č. 3, Kroměříž, slovenské válčiště a Opava
DD.10.1920-DD.02.1923 velitel Pěšího pluku 43, Brno
DD.02.1923-DD.11.1923 velitel Pěší brigády 4, Cheb
DD.11.1923-DD.02.1929 velitel Pěší brigády 16, Moravská Ostrava a Frýdek
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Chlebovsky-Alois-t108063#384151Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Chlebovsky-Alois-t108063#384151Version : 0
MOD