Main Menu
User Menu

2. samostatné radiotechnické stanoviště [RRRR-RRRR]

2nd Independent Radiotechnical Post

     
Název:
Name:
2. samostatné radiotechnické stanoviště
Originální název:
Original Name:
2. samostatné radiotechnické stanoviště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR VÚ 0000
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Velitelství letectva)
URL : https://www.valka.cz/2-samostatne-radiotechnicke-stanoviste-RRRR-RRRR-t108045#454442Verze : 0
MOD
Pro 2. samostatné radiotechnické stanoviště
podle nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 7
- Poddůst. z povolání: 16
- Poddůst. zákl. služby: 18
- Mužstvo zákl. služby: 15
Vojáci celkem: 56
Občanští zaměstnanci: -
Celkem: 56 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/2-samostatne-radiotechnicke-stanoviste-RRRR-RRRR-t108045#384073Verze : 0