Main Menu
User Menu

Pomocné velitelské stanoviště Hájníky [1951-1953]

Auxiliary Command Post

     
Název:
Name:
Pomocné velitelské stanoviště
Originální název:
Original Name:
Pomocné velitelské stanoviště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
2. pomocné velitelské stanoviště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.01.1953 Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.01.1953 Zvolen, ? /
Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.01.1953
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.01.1953
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.01.1953 VÚ 3251 Zvolen
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Pomocné velitelské stanoviště)
URL : https://www.valka.cz/Pomocne-velitelske-stanoviste-Hajniky-1951-1953-t108039#454375Verze : 0
MOD
Pro Pomocné velitelské stanoviště Hájníky
podle nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 54
- Poddůst. z povolání : 90
- Poddůst. zákl. služby: 2
- Mužstvo zákl. služby: -
Vojáci celkem: 146
Občanští zaměstnanci: -
Celkem: 146 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Pomocne-velitelske-stanoviste-Hajniky-1951-1953-t108039#384065Verze : 0