Main Menu
User Menu
Reklama

46. pěší divize [1938-1945]

46th Infantry Division

46. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
46. pěší divize
Originální název:
Original Name:
46. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.11.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
46. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.11.1938-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.12.1939 IV. armádní sbor
DD.12.1939-DD.06.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXVIII. armádní sbor
DD.07.1940-DD.03.1941 VI. armádní sbor
DD.03.1941-DD.04.1941 12. armáda
DD.04.1941-DD.06.1941 L. armádní sbor
DD.06.1941-DD.07.1941 2. armáda
DD.07.1941-DD.08.1941 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.08.1941-DD.10.1941 XXX. armádní sbor
DD.10.1941-DD.11.1941 LIV. armádní sbor
DD.11.1941-DD.06.1942 XXXXII. armádní sbor
DD.06.1942-DD.06.1942 Mattenklottova skupina
DD.06.1942-DD.10.1942 XXXXII. armádní sbor
DD.10.1942-DD.03.1943 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.03.1943-DD.04.1943 17. armáda
DD.04.1943-DD.05.1943 1. tanková armáda
DD.05.1943-DD.10.1943 XXXX. tankový sbor
DD.10.1943-DD.02.1944 XXX. armádní sbor
DD.02.1944-DD.04.1944 LVII. tankový sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 VII. armádní sbor
DD.05.1944-DD.09.1944 LVII. tankový sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 Gruppe Abraham
DD.10.1944-DD.11.1944 III. tankový sbor
DD.11.1944-27.11.1944 IV. tankový sbor
27.11.1944-DD.12.1944 Tankový sbor Feldherrnhalle
DD.12.1944-DD.01.1945 LVII. tankový sbor
DD.01.1945-DD.03.1945 Tankový sbor Feldherrnhalle
Dislokace:
Deployed:
24.11.1938-DD.MM.RRRR Karlovy Vary, ? /

Velitel:
Commander:
24.11.1938-26.08.1939 Waldenfels, Wilhelm von (Generalmajor)
26.08.1939-24.07.1940 Hase, Paul von (Generalleutnant)
24.07.1940-17.09.1941 Kriebel, Karl (Generalleutnant)
17.09.1941-05.04.1942 Himer, Kurt (Generalleutnant)
05.04.1942-11.02.1943 Haccius, Ernst (Generalmajor)
13.02.1943-27.02.1943 Le Suire, Karl Hans Maximilian von (Oberst)
27.02.1943-DD.08.1943 Hauffe, Arthur (Generalleutnant)
20.08.1943-10.07.1944 Röpke, Kurt (Generalleutnant)
10.07.1944-26.08.1944 Ewrigmann, Curt (Oberst)
26.08.1944-DD.03.1945 Reuter, Erich (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.11.1938-26.08.1939 Reuß, ? (Major)
26.08.1939-DD.06.1940 Babel, Ottomar (Oberstleutnant)
DD.06.1940-DD.09.1940 Reisinger, Walter (Hauptmann)
DD.09.1940-DD.05.1942 Petri, Reinhard (Oberstleutnant)
DD.05.1942-DD.12.1942 Pinski, Harry (Oberstleutnant)
DD.12.1942-15.04.1944 Oetjen, Günther (Oberstleutnant)
15.04.1944-10.01.1945 Tümpling, Hans von (Oberstleutnant)
10.01.1945-10.02.1945 Schönau-Wehr, ? Freiherr von (Major)
10.02.1945-DD.03.1945 Wierß, ? (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.11.1938-DD.03.1945 Dělostřelecký pluk 114

Ručně vyplněné položky:
24.11.1938-DD.03.1945 Divizní jednotky 46
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/46-pesi-divize-1938-1945-t10798#483624Verze : 1
MOD
46. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/46-pesi-divize-1938-1945-t10798#33203Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 46. Infanterie Division:
Franz-Xaver Attenberger 1/21/1945
Karl Beschle 11/3/1944
Karl Bock 5/3/1942
Karl-Heinz Dierks 1/13/1945
Karl Eiden 3/7/1943
Alfred Engler 11/18/1944
Rudolf Fuchs 8/26/1943
Ernst Haccius 4/2/1943
Arthur Hauffe 7/25/1943
Georg Heinzmann 5/3/1942
Gustav Huber 11/26/1944
Konrad Hupfer 9/21/1941
Karl Koppenwallner 1/1/1944
Karl Kraft 1/18/1942
Ernst Maisel 4/6/1942
Gerhard Mantel 4/14/1945
Wolfgang Mathes 1/9/1945
Helmuth Ott 11/16/1943
Alois Rampf 10/4/1944
Friedrich Richter 8/17/1943
Rudolf Richter 8/7/1942
Kurt Roepke 11/18/1943
Eduard Schaefer 8/23/1943
Konrad Schmidt 8/23/1943
Josef Stigler 7/10/1942
Ludwig Streit 9/10/1943
Peter Windschuettl 7/2/1943
Ernst Zeller 11/16/1943
URL : https://www.valka.cz/46-pesi-divize-1938-1945-t10798#33206Verze : 0
MOD
V květnu 1945 byla přejmenována na 46 divizi lidových granátníků.


ID známka příslušníka 46 divize: Stab/Panzerabwehr-Abteilung 52


zdroj: www.lexikon-der-wehrmacht.de


foto: archiv autora
46. pěší divize [1938-1945] - štáb 52. protitankového oddílu

štáb 52. protitankového oddílu
URL : https://www.valka.cz/46-pesi-divize-1938-1945-t10798#242002Verze : 0
ID známky příslušníků 46 divize


Stab/Nachrichten-Abteilung 76
Veterinär-Kompanie 46


zdroj: www.lexikon-der-wehrmacht.de


foto: archiv autora
46. pěší divize [1938-1945] - štáb, 76. zpravodajského oddílu

štáb, 76. zpravodajského oddílu
46. pěší divize [1938-1945] - 46. veterinární rota

46. veterinární rota
URL : https://www.valka.cz/46-pesi-divize-1938-1945-t10798#242004Verze : 0
ID známky příslušníků 46 divize


Feld Post Amt (motorisiert) 46
Nachschub-Kompanie (motorisiert) 46


zdroj: www.lexikon-der-wehrmacht.de


foto: archiv autora
46. pěší divize [1938-1945] - 46. zásobovací rota motorizovaná

46. zásobovací rota motorizovaná
46. pěší divize [1938-1945] - Stanovistě polní pošty (polní poštovní úřad), motorizované 46

Stanovistě polní pošty (polní poštovní úřad), motorizované 46
URL : https://www.valka.cz/46-pesi-divize-1938-1945-t10798#242007Verze : 0
dle pamětí Ericha von Mansteina v jeho knize Ztracená vítězství I, tzv. Sudetská divize bojovala v sestavě jeho XXXVIII. armádního sboru při překonání řeky Seiny a následném útoku do nitra Francie.
Podruhé se pod jeho velení dostala když převzal velení 11. armády, kde nejprve v sestavě LIV. armádního sboru prolamovala postavení na Išunské šíji na Krymu. Následně byla převelena pod XXXXII. armádní sbor k pronásledování ustupujících sovětů ve směru Foedosija-Kerč. 15.11.1941 byla dobyta Kerč a divize byla nasazena k obraně pobřeží a zde ji zastihlo sovětské vylodění ráno 26.11.1941. Obrana Kerčského poloostrova byla odkázána jen na jednotky 46. divize, k její podporě byla přisunura rumunská 4. horská brigáda spolu s rumunskou 8. jezdeckou brigádou. Jednotkám divize se do 28.11.1941 podařilo zneškodnit nepřátelské vylodění síly severně i jižně od Kerče a udrčel se jen malý zbytek na severním břehu poloostrova. Velitel XXXXII. armádního sboru hrabě von Sponeck opakovaně žádal o možnost stažení svých jednotek z Kerčského poloostrova, ale velitelství armády tento ústup zakázalo. nové sovětské vylodění u Feodosije 29.11.1941 a přesušení spojení s velením armády se stalo pro hraběte von Sponecka záminkou k nařízení ústupu z Kerčského poloostrova. Jednotky 46. pěší divize dosáhly rychlým pochodem Parpačské úžiny, musely však na zledovatělých cestách zanechat většinu svého dělostřelectva.
Opuštění Kerčského poloostrova vedlo velitele Armádní Skupiny Jih generála polního maršála Waltera von Reichenau k rozkazu jímž odebral 46. pěší divizi všechny dříve udělené pocty a jejím vojákům všechna vyznamenání a k dovolání velitele XXXXII. armádního sboru hraběte von Sponecka který byl následným vojenským soudem odsouzen k smrti.
Díky intervenci von Mansteina byl později rozkaz týkající se 46. pěší divize zrušen.
URL : https://www.valka.cz/46-pesi-divize-1938-1945-t10798#244331Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


9.-11. 1939
IV
10. Armee
Süd
južné Poľsko


12. 1939
záloha
OKH

Bad Driburg (Nemecko)


1.-5. 1940
záloha
OKH

Beverungen (Nemecko)


6. 1940
XXXVIII
4. Armee
B
Dunkerque (Francúzsko)


7.-8. 1940
VI
4. Armee
B
severozápadné Francúzsko


9.-10. 1940
VI
7. Armee
C
pobrežie Atlantického oceánu


11. 1940 - 2. 1941
VI
7. Armee
D
pobrežie Atlantického oceánu


3. 1941
záloha
12. Armee

Rumunsko


4.-5. 1941
L
12. Armee

Juhoslávia


6. 1941
záloha
2. Armee

Juhoslávia


7. 1941
záloha
OKH
Süd
Rumunsko


8.-9. 1941
XXX
11. Armee
Süd
Perekop (Krym, Ukrajina), rieka Prut


10. 1941
LIV
11. Armee
Süd
Perekop, polostrov Krym


11.-12. 1941
XXXXII
11. Armee
Süd
Kerč (Ukrajina)


1.-8. 1942
XXXXII
11. Armee
Süd
polostrov Krym


9. 1942
XXXXII
Befehlshaber Krim
A
polostrov Krym


10.-12. 1942
XXXXIX Geb.
17. Armee
A
Kaukaz


1.-2. 1943
XXXXIX Geb.
17. Armee
A
rieka Kubáň


3. 1943 (bojová skupina)

17. Armee
a 4. Pz. Armee
4. 1943
obnova divizie
1. Pz. Armee
Süd
Záporožie (Ukrajina)


5.-9. 1943
XL Pz.
1. Pz. Armee
Süd
Izjum (Ukrajina)


10.-12. 1943
XXX
1. Pz. Armee
Süd
Dnepropetrovsk (Ukrajina)


1. 1944
XXX
6. Armee
Süd
Kryvyj Rih (Ukrajina)


2. 1944
LVII Pz.
6. Armee
Süd
Kryvyj Rih


3. 1944 (bojová skupina)
LVII Pz.
6. Armee
A
Kryvyj Rih


4. 1944 (bojová skupina)
VII
8. Armee
Südukraine
Jasy (Rumunsko)


5.-7. 1944
LVII Pz.
4. rum. Armee
Südukraine
Jasy


8. 1944 (zvyšky divízie)
LVII Pz.
8. Armee
Südukraine
Karpaty


9. 1944
Abraham
8. Armee
Südukraine
Sedmohradsko


10. 1944
III Pz.
6. Armee
Süd
Maďarsko


11. 1944
IV Pz.
6. Armee
Süd
Budapešť (Maďarsko)


12. 1944
LVII Pz.
6. Armee
Süd
Budapešť


1. 1945
Feldherrnhalle
8. Armee
Süd
Maďarsko


2.-3. 1945
Feldherrnhalle
8. Armee
Süd
Maďarsko


4. 1945
LXXII
8. Armee
Süd
Ostrihom (Maďarsko)


5. 1945 (bojová skupina)
XXIV Pz.
1. Pz. Armee
Mitte
Morava
URL : https://www.valka.cz/46-pesi-divize-1938-1945-t10798#328190Verze : 0
MOD