Main Menu
User Menu

Sborové velitelské stanoviště [1951-1955]

Corps Command Post

     
Název:
Name:
Sborové velitelské stanoviště
Originální název:
Original Name:
Sborové velitelské stanoviště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1955
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1951-01.11.1954 15. letecký stíhací sbor
01.11.1954-01.03.1955 15. stíhací letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.11.1951-01.03.1955 Praha, Kbely /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.11.1951-01.03.1955 VÚ 0000 Praha
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha,skupina ČSLA, fond 00000 (Sborové velitelské stanoviště)
URL : https://www.valka.cz/Sborove-velitelske-stanoviste-1951-1955-t107911#454394Verze : 0
MOD
Pro Sborové velitelské stanoviště
Nařízením MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 2
- Poddůst. z povolání : 6
- Poddůst. zákl. služby: 4
- Mužstvo zákl. služby: 16
Vojáci celkem: 28
Občanští zaměstnanci: -
Celkem: 28 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Sborove-velitelske-stanoviste-1951-1955-t107911#383956Verze : 0