Main Menu
User Menu

SOV - 9K116 Bastion / AT-10 Stabber

9K116 Bastion

Pre tanky radu T-55 posledných verzií, vyzbrojených kanónom D-10T-2S kalibru 100 mm s drážkovanou hlavňou, ból určený PTRK 9K 116 BASTION. Tento komplet používa náboj 3UBK10-1 o hmotnosti 24,5 kg.
Bojový priestor strelca, ból vybavený novým streleckým systémom, ktorý tvoril zameriavač s laserovým kanálom navedenia, označovaný 1K13 (v súčasnosti, je na svetových trhoch ponúkaná modifikácia označovaná 1K13-2 s laserovým diaľkomerom a balistickým počítačom), invertor (prevodník) 9S381, riadiaci blok a blok elektroniky. Bývalá ČSSR a PĽR, ktoré vtedy vyvinuli vlastné systémy riadenia paľby s laserovým diaľkomerom a balistickým počítačom (systémy KLADIVO a MERIDA), aplikovali len nové strelivo a zameriavač 1K13.


PTRK 9K116 Bastion je umiestnený na tanku T-55AM2, pásovom bojovom vozidle pechotyBMP-3 (9K116 Basňja) a na tanku T-62M (9K116-1 Šeksna).

Kaliber strely(9K116/9K116-1).................100 mm/115 mm
Stredná rýchlosť počas letu.........................375 m/s
Priebojnosť......................................700-800 mm
Minimálny dosah.......................................100 m
Maximálny dosah......................................4000 m

Modernizácia PTRS pre PTRK radu 9K 116.
Bojové vozidlo pechoty BMP-3, najmohutnejšie vyzbrojené vozidlo svojej kategórie na svete, zaviedli do výzbroje ozbrojených síl ZSSR v roku 1987. Spočiatku išlo len o skúšobnú prevádzku. Plnú bojovú hodnotu nadobudlo až v roku 1990 nábehom na sériovú výrobu. Vrámci sústavnej systémovej modernizácie a zvyšovania bojovej efektívnosti samotného vozidla a jeho systémov, ból náboj 3UBK10-3 v roku 1995 nahradený novým označením 3UBK10M-3. Táto modernizácia priniesla zvýšenie hmotnosti náboja z 22 kg na 22,9 kg, ale hlavný rozdiel je v použití novej protitankovej riadenej strely 9M117M. Jej základným vylepšením, je inštalovanie tandemovej bojovej časti so zvýšenou efektívnosťou v cieli, hlavne proti vozidlám vybaveným dynamickým pancierovaním. Nová PTRS sa vyrába pre všetky typy kompletov radu 9K 116. Nový náboj pre komplet 9K 116 KASTET je označený 3UBK10M, pre komplet 9K 116 BASTION je určený náboj 3UBK10M-1, kde došlo k zvýšeniu hmotnosti z 24,5 kg na 25 kg, inštalovaním tandémovej kumulatívnej nálože. Pre komplet 9K 116-1 ŠEKSNA tankov radu T-64M začali výrobu náboja 3UBK10M-2, kde sa hmotnosť zvýšila z 23,5 kg na 28 kg.
Konštrukčne sa nová riadená strela 9M117M od svojej predchodkyne líši zmeneným tvarom prednej časti strely, ktorá je teraz dlhšia a má ogiválny tvar s výrazne väčším zakrivením. V prednej časti je umiestnená predná pomocná bojová časť kumulatívneho typu, určená na likvidáciu bloku dynamického pancierovania. Strela je dlhšia o 22 mm a má celkovú dĺžku 1106 mm. Hmotnosť sa zvýšila na 18,4 kg. Systém navedenia a spôsob odpálenia z hlavne kanóna zostal nezmenený. PTRK KASTET umožňuje viesť paľbu strelami 9M117M na vzdialenosť až 5000 m, ostatné komplety vyzbrojené touto strelou umožňujú viesť streľbu na vzdialenosť 4000 m. Rozdiel je spôsobený tým, že navádzacia aparatúra riadených striel kompletu KASTET, nieje umiestnená priamo na protitankovom kanóne MT-12, takže netrpí vybráciami pri výstrele, čím je umožnená dokonalejšia stabilizácia laserového navádzacieho poľa. Výhodou kompletov BASTION, ŠEKSNA, BASŇJA, je možnosť vedenia streľby PTRS 9M117M nielen zo stacionárnych postavení, prípadne krátkych zastavení, ale aj počas jazdy. Kaliber strely 100 mm zostal nezmenený. Strela vznikla podobne ako jej predchodkyne v konštrukčnej kancelárii KBP, sídliacej v Tule, pod vedením generálneho konštruktéra akademika A.G.Šipunova. Sériová výroba a kompletácia nábojov je realizovaná vo výrobnom závode zbrojárskeho závodu TULAMAŠZAVOD.

Na výstave aerokozmických technológií MAKS 99. mala premieru nová protitanková riadená strela 9M117M1 ARKAN, prezentovaná v prvom rade ako jedna z etáp modernizácie BMP-3. Ideovo vychádza už zo známych striel 9M117, 9M117M, ale použitím nových technológií sa dosiahol zväčšený dolet, pri súčasnom výraznom zvýšení účinnosti bojovej časti v cieli (po prekonaní dynamického pancierovania). Bojová časť strely je tandemovaná, viacrežimová. Funguje buď ako kumulatívna, proti zodolneným cieľom, alebo ako trhavá. Podľa informácií ruských odborníkov, efektívnosť kompletu je ešte vyššia než sa predpokladalo. Dôvodom je možnosť postreľovať nepriamo primárne miesta bojového vozidla, ako korbu a vežu, ale napríklad moduly optických zariadení sledovania a riadenia streľby, ktoré sú s tým, ako rastie ich výkonnosť, rozmerovo stále väčšie a teda aj zraniteľnejšie.


Základné TTÚ PTRS 9M117M1 ARKAN:

9M117M1 ARKAN:
ráž riadenej strely................................................100mm

dĺžka náboja.........................................................1185mm

dĺžka riad. strely..................................................1000mm

hmotnosť riad.strely............................................17 kg

hmotnosť náboja..................................................21,5kg

minimálny dostrel...............................................100m

maximálny dostrel...............................................5500m

prieraznosť za dynamickým pancierom.................700-750mm
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K116-Bastion-AT-10-Stabber-t10791#140108Verze : 0
MOD
9K116 Basňja je použitý aj v čínskom BVP ZBD97 (Type-97).
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K116-Bastion-AT-10-Stabber-t10791#285175Verze : 0
MOD
Na první foto je dno s detailem čočky přijímače laserového paprsku, na druhém snímku jsou vyklopená elektromagnety ovládaná kormidla a trysky letového rak. motoru.


Zdroje :
Prospekt výrobce, vlastní foto /IDEE 2004 ?/
SOV - 9K116 Bastion / AT-10 Stabber - Prospekt výrobce.

Prospekt výrobce.
SOV - 9K116 Bastion / AT-10 Stabber - Dno s přijímačem las paprsku.

Dno s přijímačem las paprsku.
SOV - 9K116 Bastion / AT-10 Stabber - Detail kormidel a trysek RM

Detail kormidel a trysek RM
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K116-Bastion-AT-10-Stabber-t10791#359588Verze : 0