Main Menu
User Menu

SOV - 9K112 Kobra / AT-8 Songster

9K112 Kobra
T-64 , ako prvý na svete ból vyzbrojený PTRK, ktorý využíval na odpaľovanie PTRS hlaveň štandardného tankového hladkostenného kanóna 2A 46M kalibru 125 mm. Protitankový raketový komplet, použitý v tomto tanku, nesie označenie 9K 112 KOBRA a PTRS má označenie 9M112 (kódové označenie USA je AT-8 a NATO SONGSTER). Týmto kompletom je možné viesť paľbu na ciele vzdialené do 4000 m. Po celý čas letu strely na cieľ, sa cieľ musí nachádzať v zornom poli streleckého zameriavača - ďiaľkomeru 1G42. Rýchlosť cieľa, na ktorý je vedená paľba, môže byť až 75 km/h. Strieľať na cieľ strelou, je možné z miesta , alebo počas jazdy do 30 km/h. Strela je na cieľ navádzaná poloautomaticky, s využitím modulovaného svetelného zdroja stopovky a rádiových povelov. Výpočet dráhy letu strely, spracovanie povelov a ich vyslanie rádiovými signálmi na palubu strely, je uskutočňované navádzacou aparatúrou 9S461.
Protitankový raketový komplet PTRK 9K112 Kobra (AT-8 Songster) má PTRS 9M112 uloženú v náboji(je odpaľovaná cez kanón tanku), navádzacia sústava je poloautomatická a PTRS je navádzaná rádiopovelovým systémom.
PTRS 9M112 sa skladá z dvoch častí (hlavnej a chvostovej), ktoré sú spájané počas procesu nabíjania do nábojovej komory tankového kanóna 2A 46M. Hlavná časť, je tvorená kumulatívnou bojovou časťou a letovým raketovým motorom na tuhé palivo. V chvostovej časti, je umiestnený aparatúrny úsek a zariadenie slúžiace na vystrelenie strely z hlavne kanóna. Palubná aparatúra slúži na príjem, zosilnenie, dešifráciu a spracovanie povelových signálov navedenia. Môže pracovať v dvoch kódoch a piatich nastavených frekvenciách.
Neskôr bola PTRS 9M112 zavedená do výzbroje kompletu 9K 112-1 KOBRA, ktorého nosičom ból tank T-80B (prijatý do výzbroje v roku 1980). Na navádzanie strely slúži aparatúra navedenia 9S461-1 so zameriavačom - ďiaľkomerom strelca 1G42 a systémom riadenia paľby 1A33.
PTRK 9K 112 a 9K 112-1 tvoria výzbroj všetkých modifikácií tankov T-64B, T-80B s výnimkou veliteľských prevedení (T-64B1K, T-64B1KV, T-80BV, T-80BVK). V palebnom priemere týchto tankov sa nachádza 4 až 6 kusov PTRS 9M112.
PTRK 9K 112 a 9K 112-1 KOBRA, umožnili výrazné zvýšenie dostrelu tankov vtedajšej sovietskej konštrukcie, zvýšila sa aj presnosť streľby. Samozrejme, mali aj nevýhody: prílišnú minimálnu vzdialenosť streľby (1000 m) a predovšetkým problematický rádiopovelový systém navádzania, ktorý sa dal ľahko rušiť. Tieto PTRK sú postupne vyraďované z výzbroje, alebo sú vyradené. Tanky radu T-80B sú prerábané na novšie typy PTRK.


PTRK 9K112 Kobra je umiestnený na tankoch T-64BV a T-80BV.


Kaliber strely.......................................125 mm
Stredná rýchlosť počas letu.........................400 m/s
Priebojnosť......................................600-700 mm
Minimálny dosah.......................................100 m
Maximálny dosah......................................4000 m
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K112-Kobra-AT-8-Songster-t10790#140110Verze : 0
MOD