Main Menu
User Menu

2. výcvikové středisko letectva [1951-1953]

2nd Air Force Training Centre

     
Název:
Name:
2. výcvikové středisko letectva
Originální název:
Original Name:
2. výcvikové středisko letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.04.1951
Předchůdce:
Predecessor:
2. náhradní letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.04.1951-01.01.1953
Dislokace:
Deployed:
15.04.1951-01.01.1953 České Budějovice, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
15.04.1951-01.01.1953 VÚ 6351 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/2-vycvikove-stredisko-letectva-1951-1953-t107878#457466Verze : 0
MOD
2. výcvikové středisko letectva České BudějoviceZřízení: 15.04.1951
Předchůdce: 2. náhradní letecký pluk (01.01.1951-15.04.1951)


Nadřízené velitelství: ?


Dislokace: České Budějovice


Zrušení:31.12.1952Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/2-vycvikove-stredisko-letectva-1951-1953-t107878#383626Verze : 0
Pro 2. výcvikové středisko letectva
Nařízením MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 58
- Poddůst. z povolání : 15
- Poddůst. zákl. služby: 88
- Mužstvo zákl. služby: 75
Vojáci celkem: 236
Občanští zaměstnanci: 30
Celkem: 266 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/2-vycvikove-stredisko-letectva-1951-1953-t107878#383627Verze : 0