Main Menu
User Menu

22 Winchester Magnum R.F.

22 Winchester Magnum R.F.

22 Winchester Magnum Rimfire, 22 Win. Mag. R.F., 22 WMR, 22 Winchester Magnum, 22 Win. Mag., 22 Magnum, 5,6 mm Winchester Magnum RF, 5,6 x 27 R

22 Winchester Magnum R.F.

     
Název:
Name:
22 Winchester Magnum R.F.
Originální název:
Original Name:
22 Winchester Magnum R.F.
Další názvy:
Other Names:
22 Winchester Magnum Rimfire
22 Win. Mag. R.F.
22 WMR
22 Winchester Magnum
22 Win. Mag.
22 Magnum
22 Mag.
22 MRF
5,6 mm Winchester Magnum RF
5,6 x 27 mm R
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1959 ?
Zbraně:
Weapons:
CZ 512 Tactical / CZ 512 Tactical
ILARCO American-180 / ILARCO American-180


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
válcová nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s okrajem
Typ zápalu:
Type of Ignition:
okrajový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
5,70 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
26,80 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
34,29 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) www.sellier-bellot.cz
5) https://naboje.org/node/2305#
6) en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/22-Winchester-Magnum-R-F-t107821#614798Verze : 0
MOD
Synonyma:
.22 Magnum
.22 Winchester Magnum
5,6 mm Winchester Magnum RF


Náboj s okrajovým zápalem. Se střelou o hmotnosti 40 grs (2,59 g) dosahuje úsťové rychlosti 582 m/s a energie 440 J.


Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/22-Winchester-Magnum-R-F-t107821#383411Verze : 0
MOD
Synonyma:
22 Short Magnum Rimfire
22 ILARCO


Náboj pro samopal ILARCO American-180.


Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/22-Winchester-Magnum-R-F-t107821#410850Verze : 0
MOD
Náboj 22 WMR spatřil světlo světa u firmy Winchester v roce 1959 a používá se do krátkých i dlouhých zbraní v různých laboracích s různými výkony. Na fotografii je vlevo náboj s hromadnou střelou od firmy CCI, USA, uprostřed je náboj s jednotnou střelou od firmy RWS, Německo a vpravo je pro provnání běžný 22 Long Rifle. Firma Sellier & Bellot vyrábí náboj 22 WMR se třemi druhy jednotných střel, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje s okrajovým zápalem" Motoma s.r.o. Podolí u Brna 2003
URL : https://www.valka.cz/22-Winchester-Magnum-R-F-t107821#472651Verze : 0