Main Menu
User Menu

Státní meteorologický ústav [1952-1954]

State Meteorological Institute

     
Název:
Name:
Státní meteorologický ústav
Originální název:
Original Name:
Státní meteorologický ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1954
Nástupce:
Successor:
Hlavní letecké povětrnostní ústředí
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1952-01.01.1954 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1952-01.01.1954 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
01.01.1952-01.01.1954 Zítek, Josef (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.01.1952-01.01.1954 VÚ 0000 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Hlavní povětrnostní ústředna)
URL : https://www.valka.cz/Statni-meteorologicky-ustav-1952-1954-t107808#454434Verze : 0
MOD
Státní meteorologický ústav MNO


Zřízení: 01.01.1952
Na základě Vládního nařízení 113/1951 ze 27.11.1951 převeden z působnosti Ministerstva dopravy do podřízenosti Velitelství letectva MNO


Nadřízené velitelství: Velitelství letectva MNO


Dislokace: PrahaVelitel/ředitel:
Zítek, Josef (major) - (01.01.1952-31.12.1953)


Zrušení: 31.12.1953 (předání mimo resort MNO - Státní hydrometeorologický ústav Ústřední správy vodního hospodářství


Nástupce: Hlavní letecké povětrnostní ústředí Velitelství letectva MNO


Zdroj: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef CSc.: Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009;
Ministerstvo obrany ČR-PIC MO 2009
URL : https://www.valka.cz/Statni-meteorologicky-ustav-1952-1954-t107808#383371Verze : 0
Pro Státní meteorologický ústav MNO
Nařízením MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 32
- Poddůst. z povolání : 59
- Poddůst. zákl. služby: 65
- Mužstvo zákl. služby: 5
Vojáci celkem: 161
Občanští zaměstnanci: 325
Celkem: 486 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)


V souvislosti s organizační změnou/reorganizací některých dříve podřízených složek a součástí povětrnostní služby, byly od 01.01.1953 stanoveny nové TMP:


Vojáci celkem: 133
Občanští zaměstnanci: 325
Celkem: 458 osob


Zdroj: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef CSc.: Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009;
Ministerstvo obrany ČR-PIC MO 2009
URL : https://www.valka.cz/Statni-meteorologicky-ustav-1952-1954-t107808#383636Verze : 0