Main Menu
User Menu

Výcvikové středisko letectva [1955-1958]

Air Force Training Centre

     
Název:
Name:
Výcvikové středisko letectva
Originální název:
Original Name:
Výcvikové středisko letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1958
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1955-01.08.1957 3. letecká technická divize
01.08.1957-15.09.1958 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1955-15.09.1958 Prešov, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1955-15.09.1958 VÚ 2731 Prešov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond 0000, www.vvts1973.snadno.eu
URL : https://www.valka.cz/Vycvikove-stredisko-letectva-1955-1958-t107708#383162Verze : 0
Diskuse
Ve středisku mj. probíhaly "nástupní kurzy" - ("příjímače") řidičů letectva, kteří absolvovali v rámci předvojenské přípravy ve Svazarmu "autoškolu" na řidičské oprávnění sk. "C" a měli zvládnout u útvarů řízení automobilů (vč. speciálních).
Na př. v říjnu 1957 byla od VÚ 2705 Žatec odeslána do Prešova skupina cca 10-12 vojáků/řidičů. (Tehdy bylo běžné, že se "rukovalo" na opačný konec republiky. Část byla z bývalého Bratislavského kraje, část z Olomouckého kraje).
Po několika týdenním kurzu se vrátili a "s úsměvem" vzpomínali na obávaný povel při nástupu po bojovém poplachu: "Vpravo vbok, odchod behom azimut 32"!(údajně směr kopec Kapušany) a pak na cvičné jízdy v kolonách po silnicích a cestách Šariše ...
Dostali přidělená vozidla - většinou speciální ZiS-150/151 a Praga RN, jen několik šťastnějších T 805 a P V3S. Jejich funkční zařazení bylo: řidič-zdrojař.
U útvaru sice moc km nenajezdili (většinou se jednalo o tzv. "špalkové šoféry" - spec. vozidla byla "na špalcích" a vyjížděla většinou jen při zaujímání záložních letišť Kralovice nebo Panenský Týnec), ale do civilu si odnášeli potvrzení, že 2 roky řídili nákladní automobil a mohli se tedy ucházet o místo ve slušně placené profesi řidiče.


Zdroj: vlastní zážitky
URL : https://www.valka.cz/Vycvikove-stredisko-letectva-1955-1958-t107708#383167Verze : 1