Main Menu
User Menu

Šturmanské a spojovací učiliště [1953-1954]

Navigator and Signal School

     
Název:
Name:
Šturmanské a spojovací učiliště
Originální název:
Original Name:
Šturmanské a spojovací učiliště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Letecké spojovací učiliště
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1954
Nástupce:
Successor:
Spojovací učiliště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.09.1954 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.09.1954 Chrudim, letiště /
Velitel:
Commander:
01.01.1953-DD.MM.1954 Šlajchart, Teodor ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.11.1954 20. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1953-01.09.19543 VÚ 0000 Chrudim
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond 0000
URL : https://www.valka.cz/Sturmanske-a-spojovaci-uciliste-1953-1954-t107654#466538Verze : 0
MOD