Main Menu
User Menu

Škola povětrnostní služby [1951-1954]

Weather School

     
Název:
Name:
Škola povětrnostní služby
Originální název:
Original Name:
Škola povětrnostní služby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Škola povětrnostní služby
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1954
Nástupce:
Successor:
Škola pozemních specialistů letectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.04.1951 Hlavní povětrnostní ústředna
01.04.1951-15.02.1952 Technické povětrnostní školní ústředí
15.02.1952-01.10.1954 Hlavní povětrnostní ústředna
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-21.08.1952 Prostějov, ? /
21.08.1952-19.09.1953 Klášterec nad Orlicí, ? /
19.09.1953-01.10.1954 Žamberk, Orlické kasárny /
Velitel:
Commander:
01.01.1951-13.07.1951 Janda, Ladislav (poručík)
13.07.1951-01.10.1954 Peša, Gustav (nadporučík)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.10.1954
Poznámka:
Note:
01.01.1951-21.08.1952 VÚ 7788 Prostějov
21.08.1952-19.09.1953 VÚ 7788 Klášterec nad Orlicí
19.09.1953-01.10.1954 VÚ 7788 Žamberk
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Škola povětrnostní služby)
URL : https://www.valka.cz/Skola-povetrnostni-sluzby-1951-1954-t107629#454437Verze : 0
MOD
Škola povětrnostní služby

Zřízení:01.01.1951
Předchůdce: Škola povětrnostní služby (DD.MM.RRRR-31.12.1950)

Zrušení:30.09.1954
(Nařízením MNO čj. 00908-OMS/1954 "O reorganizaci učilišť a škol letectva"
Nástupce: Škola pozemních specialistů letectva

Nadřízená velitelství:
Hlavní povětrnostní ústředna (01.01.1951-31.03.1951)
Technické povětrnostní školní ústředí (01.04.1951-15.02.1952)
Velitelství letectva MNO (15.02.1952-30.09.1954)

Dislokace:
Prostějov (01.01.1951-20.08.1952)
Klášterec nad Orlicí (21.08.1952-19.09.1953)
Žamberk (09.09.1953-30.09.1954)

Velitel/náčelník:
Janda, Ladislav (poručík); 01.01.1951-12.07.1951)
Peša, Gustav (nadporučík); (13.07.1951-DD.MM.RRRR)

Pro Školu povětrnostní služby
Nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :

- Důstojníci: 15
- Poddůst. z povolání : 4
- Poddůst. zákl. služby: 12
- Mužstvo zákl. služby: 1
Vojáci celkem: 32
Občanští zaměstnanci: 1
Celkem: 33 osob

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)

Zdroj:
Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef, CSc. : "Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2007" ; MO ČR-PIC MO, Praha 2009
Brázda, Josef; Janata, Oldřich a kolektiv: "Děvčata v modré"; IVS nakladatelství; Praha 1997
URL : https://www.valka.cz/Skola-povetrnostni-sluzby-1951-1954-t107629#382943Verze : 0