Main Menu
User Menu

Letecké technické učiliště [1949-1959]

Air Force Technical School

     
Název:
Name:
Letecké technické učiliště
Originální název:
Original Name:
Letecké technické učiliště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenská odborná škola leteckých mechaniků
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1959
Nástupce:
Successor:
Technické učiliště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-15.08.1950 Velitelství letectva hlavního štábu
15.08.1950-01.01.1957 Velitelství letectva
01.01.1957-01.09.1959 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.09.1959 Liptovský Mikuláš, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1949-DD.MM.1951 I. školní oddíl
01.10.1949-DD.MM.1951 II. školní oddíl
01.10.1949-DD.MM.1951 III. školní oddíl
01.10.1949-DD.MM.1951 IV. školní oddíl
01.10.1949-DD.MM.1951 V. školní oddíl
01.10.1949-DD.MM.1951 VI. školní oddíl
01.10.1949-01.09.1959 Škola leteckých mechaniků
DD.MM.1951-01.09.1952 2. školní prapor
01.09.1952-01.10.1953 Škola mladších technických specialistů letectva
01.09.1952-01.11.1955 Škola technického dorostu letectva

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.09.1953 VÚ 1562 Liptovský Mikuláš
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond 0000
URL : https://www.valka.cz/Letecke-technicke-uciliste-1949-1959-t107607#466384Verze : 1
MOD
Letecké technické učiliště (LTU)
Zřízení: 01.01.1951
Předchůdce: Letecké technické učiliště (01.10.1949-31.12.1950)
Zrušení: 31.08.1959
Nástupce: Technické učiliště Liptovský Mikuláš (01.09.1959-31.08.1973)
Dislokace: Liptovský Mikuláš
Nadřízené velitelství: Velitelství letectva MNO (01.01.1951-31.12.1956)
Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu (01.01.1957-31.08.1959)

Složení:
- velitelství
- školní oddělení
- týlový skupina
- velitelská rota
- zbrojní dílna
- ošetřevna
- školní rota techniků provozu
- Škola důstojníků v záloze (ŠDZ)
- školní rota - kurz starších techniků letek
Dále:
- školní prapory

- do 31.08.1952:
- Škola mladších technických specialistů letectva Liptovský Hrádok
- Škola technického dorostu letectva Liptovský Mikuláš
- Vojenské výchovné středisko letectva Poprad

Zdroj: www.vojenstvi.cz - Vaše dotazy odpovídá Pavel Minařík
www.vvts1973.snadno.eu
URL : https://www.valka.cz/Letecke-technicke-uciliste-1949-1959-t107607#382887Verze : 3
Pro Letecké technické učiliště
Nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :
- Generál: 1
- Důstojníci: 257
- Poddůst. z povolání : 69
- Poddůst. zákl. služby: 76
- Mužstvo zákl. služby: 191
Vojáci celkem: 594
Občanští zaměstnanci: 121
Celkem: 715 osob

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Letecke-technicke-uciliste-1949-1959-t107607#383226Verze : 1
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1950 DD.MM.1952 - Libotovský, Jiří
DD.MM.1955 DD.MM.1958 - Pecháček, Leopold
URL : https://www.valka.cz/Letecke-technicke-uciliste-1949-1959-t107607#650631Verze : 0
MOD