Main Menu
User Menu

Generalissimus

Generalissimo

Generalissimus

Česky: Generalissimus
English: Generalissimo
Deutsch: Generalissimus
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generalissimus
Link to the Dictionary Entry Generalissimo
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
07.04.1625 z Valdštejna, Albrecht Václav Eusebius

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalissimus-t107560#382803Verze : 1
MOD