Main Menu
User Menu

Vývlek, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Vývlek
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Vývlek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík (3. gen. hodnosť) vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.12.1955 Látky - Vyšné Polianky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Pozemných síl (2009-2010)
zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR (2010-2012)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Vyvlek-Jaroslav-t107538#405732Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vývlek
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Vývlek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Stredná všeobecnovzdelávacia škola s maturitou
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1973-DD.MM.1974 Jednoročná dôstojnícka škola Mikulov
DD.MM.1976-DD.MM.1979 Vysoká vojenská škola Vyškov
DD.10.1986-DD.07.1989 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Veliteľská akadémia GŠ OS SRN Hamburg
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1974 podporučík
DD.MM.1977 poručík
DD.MM.1980 nadporučík
DD.MM.1983 kapitán
DD.MM.1986 major
DD.MM.1990 podplukovník
DD.MM.1995 plukovník
28.08.2003 brigádny generál
01.01.2007 generálmajor
04.05.2011 generálporučík
30.08.2012 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1981-DD.MM.1983 Velitel : 67. motostřelecký pluk
DD.MM.1983-DD.MM.1986 Velitel : 67. motostřelecký pluk
DD.MM.1986-DD.09.1986 Velitel : 67. motostřelecký pluk
DD.12.1991-DD.10.1992 Velitel : 99. pěší pluk
DD.10.1992-31.12.1992 Velitel : 60. tankový pluk
01.01.1993-01.10.1995 Velitel : 60. tankový pluk
DD.01.2000-01.04.2000 Velitel : 2. armádní sbor
01.10.1995-01.04.2000 Velitel : 23. tanková brigáda
01.04.2000-14.11.2002 Velitel : 1. mechanizovaná brigáda
01.06.2009-11.09.2010 Velitel : Velitelství pozemních sil

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1974-DD.MM.1976 veliteľ čaty / dôstojník štábu, 55. motostrelecký pluk
DD.08.1979-DD.MM.1980 veliteľ roty, 67. motostrelecký pluk
DD.09.1980-DD.MM.1981 náčelník štábu 67. motostreleckého pluku
DD.09.1981-DD.09.1986 veliteľ 67. motostreleckého pluku
DD.MM.1989-DD.MM.1990 zástupca veliteľa 104. motostreleckého pluku
DD.10.1990-DD.MM.1991 náčelník štábu 104. motostreleckého pluku
DD.12.1991-DD.MM.1992 veliteľ 99. pešieho pluku
DD.10.1992-DD.MM.1995 veliteľ 60. tankového pluku / 60. tankového pluku
DD.10.1995-DD.MM.1996 veliteľ 23. tankovej brigády
DD.12.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník štábu 2. armádneho zboru
01.01.2001-DD.MM.2001 veliteľ 2. armádneho zboru / 1. mechanizovanej brigády
DD.11.2001-DD.01.2003 náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl
01.02.2003-31.01.2005 zástupca veliteľa Pozemných síl
01.02.2005-DD.MM.2009 náčelník štábu riadenia operácií J3 GŠ OS SR
01.06.2009-10.09.2010 veliteľ Pozemných síl
01.10.2010-30.08.2012 zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1999

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2003

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
-

DD.MM.2005

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
-

DD.MM.2005

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.2005

Medaile polské armády - stříbrná
Polish Army Medal - silver
Medal Wojska Polskiego - srebrny
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.2010

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.2010

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
-

DD.MM.2011

Medaile "Za humanitární pomoc"
Medal "For humanitarian assistance"
Medaila "Za humanitárnu pomoc"
-

DD.MM.2011

Medaile Vojenské policie - 1. stupeň
Medal of Military Police - 1st Class
Medaila Vojenskej polície - 1. stupeň
-

DD.MM.2012

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 2nd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupeň
-

DD.MM.2012

Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky
Medal of Military Office of the President of the Slovak Republic
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Kříž Rytíř dělostřelectva
Cross Knight Artillery
Kríž Rytier delostrelectva
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.ordinariat.sk
URL : https://www.valka.cz/Vyvlek-Jaroslav-t107538#382725Verze : 2
MOD
ďalšie fotografie:


URL : https://www.valka.cz/Vyvlek-Jaroslav-t107538#537468Verze : 0
MOD