Main Menu
User Menu

71. záchranná a výcviková základna [1997-2004]

71st Rescue and Training Base

     
Název:
Name
71. záchranná a výcviková základna
Originální název:
Original Name:
71. záchranná a výcviková základna
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1997
Předchůdce:
Predecessor:
71. záchranný pluk civilní ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
31.03.2004
Nástupce:
Successor:
152. záchranný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1997-20.10.1999 Hlavní úřad Civilní ochrany
21.10.1999-30.09.2000 Velitelství vojska územní obrany
01.10.2000-30.06.2003 Velitelství sil územní obrany
01.07.2003-30.11.2003 3. velitelství podpory
01.12.2003-31.03.2004 15. ženijní záchranná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1997-31.03.2004 Kutná Hora, ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.1996-DD.MM.2000 Bubeníček, Petr (Podplukovník)
DD.MM.2000-DD.MM.RRRR Novák, Václav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Novák, Václav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1997-30.09.2000 1. záchranné středisko
01.01.1997-30.09.2000 2. záchranné středisko
01.01.1997-30.09.2000 Výcvikové středisko
01.10.2000-31.03.2004 1. záchranný prapor
01.10.2000-31.03.2004 2. záchranný prapor
DD.MM.RRRR-31.03.2004 rota velení
DD.MM.RRRR-31.03.2004 rota logistiky
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
www.denik.cz
URL : https://www.valka.cz/71-zachranna-a-vycvikova-zakladna-1997-2004-t107430#382503Verze : 0
MOD
Znak
URL : https://www.valka.cz/71-zachranna-a-vycvikova-zakladna-1997-2004-t107430#382513Verze : 0
MOD