Main Menu
User Menu

Předseda státni rady pro obnovu zákonnosti a pořádku

Štátna rada pre obnovu zákonnosti a poriadku (angl. State Law and Order Restoration Council (SLORC)) vznikla 08.09.1988 ako najvyšší orgán moci po štátnom prevrate v Barme. Predseda rady je zároveň hlavou štátu.Predseda:
18.09.1988-22.09.1988 So Maun (angl. Saw Maung) (Socialistická republika Barmský svaz)
23.09.1988-17.06.1989 So Maun (angl. Saw Maung) (Barmský svaz)
18.06.1989-22.04.1992 So Maun (angl. Saw Maung) (Myanmarský svaz)
23.04.1992-14.11.1997 Than Šwei (angl. Than Shwe)15.11.1997 bol tento orgán nahradený Štátnou radou mieru a rozvoja.Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Burma
URL : https://www.valka.cz/Predseda-statni-rady-pro-obnovu-zakonnosti-a-poradku-t107427#382491Verze : 0
MOD