Main Menu
User Menu

Hněvkovský, František

     
Příjmení:
Surname:
Hněvkovský
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hněvkovský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.11.1887 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.05.1960 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hnevkovsky-Frantisek-t107349#382338Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hněvkovský
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hněvkovský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1898-DD.07.1906 Státní gymnasium, Praha
DD.10.1906-DD.10.1910 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1911-DD.11.1913 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1911-DD.05.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Cilli
DD.05.1918-DD.08.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.05.1921-DD.08.1921 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.11.1925-DD.06.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.12.1912 kadet rakousko-uherské branné moci
04.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
27.07.1916 podporučík srbské armády
01.04.1918 poručík legií
01.08.1918 nadporučík legií
05.12.1918 kapitán legií
28.02.1919 major legií
09.03.1919 major pěchoty
01.07.1919 podplukovník pěchoty
28.06.1923 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.05.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.04.1920-19.07.1923 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom
00.04.1920-19.07.1923 Velitel : Horský pěší pluk 3
19.07.1923-00.10.1923 Velitel : Horský pěší pluk 3
19.07.1923-DD.10.1923 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom
01.11.1923-22.02.1924 Velitel : 3. pěší brigáda
17.07.1924-29.10.1925 Velitel : 3. pěší brigáda
01.09.1926-DD.02.1934 Velitel : Vojenská akademie
DD.07.1934-31.12.1937 Velitel : 14. pěší brigáda
27.09.1938-13.10.1938 Velitel : Velitelství 19. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1911-DD.11.1911 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 4, Cilli
DD.11.1911-DD.05.1912 vojenské studium, Cilli
DD.05.1912-DD.09.1912 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 4, Cilli
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 4, východoevropské válčiště
21.11.1914-21.11.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.11.1914-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety 5. srbského dobrovolnického pluku, Oděssa
DD.01.1917-DD.04.1917 velitel pochodové roty Jihoslovanského dobrovolnického praporu, přesun
DD.04.1917-DD.04.1918 velitel pěší čety 7. pěšího pluku, balkánské válčiště a přesun
DD.04.1918-DD.05.1918 velitel pěší čety 22. československého střeleckého pluku, Jarnac
DD.05.1918-DD.08.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.08.1918-DD.10.1918 zástupce velitele pěší roty 22. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 35. československého střeleckého pluku, Foligno
DD.11.1918-DD.03.1919 velitel praporu 35. československého střeleckého pluku, přesun a slovenské válčiště
DD.03.1919-DD.04.1919 člen Osobní a stížnostní komise ministerstva, Praha
DD.04.1919-DD.04.1920 důstojník Vojenského oddělení presidia ministerstva, Praha
DD.04.1920-DD.05.1921 velitel Horského pěšího pluku 3, Poprad
DD.05.1921-DD.08.1921 vojenské studium, Praha
DD.08.1921-DD.11.1923 velitel Horského pěšího pluku 3, Poprad
DD.11.1923-DD.11.1925 velitel Pěší brigády 3, Plzeň
DD.11.1925-DD.06.1926 vojenské studium, Praha
DD.06.1926-DD.09.1926 zástupce velitele Vojenské akademie, Hranice
DD.09.1926-DD.07.1934 velitel Vojenské akademie, Hranice
DD.07.1934-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 14, Kroměříž
DD.12.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 14, Kroměříž
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Divise 19, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 zástupce velitele Divise 14, Kroměříž
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Řád bílého orla 5. třída s meči
Order of White Eagle 5th Class with Swords
Орден белог орла 5. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1925

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1925

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1926

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1926

Medaile za chrabrost Miloše Obiliče zlatá
Bravery Medal Milosh Obilic Golden
Mедаља за храброст Милош Обилић Златна
-

DD.MM.1928

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1928

Řád bílého orla 2. třída
Order of White Eagle 2nd Class
Орден белог орла 2. cтепен
-

DD.MM.1929

Řád italské koruny důstojník (4. třída)
Order of Crown of Italy Officer (4th Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hnevkovsky-Frantisek-t107349#382339Verze : 0
MOD