Main Menu
User Menu

Medaile za zásluhy o obranu vlasti

Medal of Merit in Defence of Homeland

     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Název v originále:
Original Name:
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1960
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
od roku 1960 udeľovaná s novým znakom
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamennání, IV. část
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#382314Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#382314Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Název v originále:
Original Name:
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1960
Komponenty:
Components:
Stuha
závěs
klenot
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#382315Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#382315Version : 0
Název
Name
Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#551765Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#551765Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Název v originále:
Original Name:
Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
15.10.1990
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
FOTO ZP
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#390755Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#390755Version : 0
Název
Name
Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#415078Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#415078Version : 0
MOD
Tuto medaili propůjčoval prezident republiky mužstvu, poddůstojníkům, praporčíkům, důstojníkům a generálům ČSLA a ozbrojených součástí ministerstva vnitra za osobní odvahu v boji, a to jak za války, tak při obraně nedotknutelnosti státních hranic, nebo v boji s teroristy a jinými nepřáteli vlasti, za úspěšnou činnost, kterou byla podstatně zvýšena bojová připravenost ozbrojených sil, bezpečnost republiky nebo branná příprava pracujících, za odvážné a iniciativní činy spojené s nebezpečním vlastního života, které sloužily k úspěšnému zvládnutí úkolů jednotky. Udělovala se i za vynikající práci při výstavbě ozbrojených sil v období nejméne 10 let.


Převzato z publikace kol. autorů: Rozum do kapsy, Albatros, Praha 1988, str. 350.
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#65678Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#65678Version : 0
"Certifikát k medaili"
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#65682Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#65682Version : 0
Lícová strana medaile - II. vydání, stříbro, punc., mincovna
Kremnica

Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0301.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#338177Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#338177Version : 0
Medaila ZA ZÁSLUHY O OBRANU VLASTI


Zdroj : Vlastné foto
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#390801Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#390801Version : 0
V zákoně je to bez úvozovek.
ZP
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#401132Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#401132Version : 0
Diskuse
Medaila Za obranu vlasti - I. i II. typ neboli vyhotovované len zo striebra?
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#566431Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#566431Version : 0
Ano, tato medaile byla ražena ze stříbra. Na rubní straně je vždy značena, mj. značkou výrobce a ryzostí stříbra. Např. ZUKOV a 900.
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-obranu-vlasti-t107335#566444Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medal-of-Merit-in-Defence-of-Homeland-t107335#566444Version : 0