Main Menu
User Menu

215. prapor bojového zabezpečení [2008-2013]

215th Combat Support Battalion

     
Název:
Name:
215. prapor bojového zabezpečení
Originální název:
Original Name:
215. prapor bojového zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2008
Předchůdce:
Predecessor:
216. prapor bojového zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2013
Nástupce:
Successor:
215. letka zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2008-30.11.2013 21. základna taktického letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.2008-30.11.2013 Čáslav, letiště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valkacz
https://www.afbcaslav.cz/
URL : https://www.valka.cz/215-prapor-bojoveho-zabezpeceni-2008-2013-t107316#458572Verze : 1
Diskuse
Předchůdcem byla Letka ochrany, na základech které byla v období 01.12.2003-31.12.2007 vytvořena 215.letka bojového zabezpečení. Ta byla přejmenována dne 01.01.2008 na 215. prapor bojového zabezpečení. Krátkou dobu byl přeznačen na 216. prapor bojového zabezpečení v souvislosti se vznikem 214. letkou oprav letecké techniky- po jejím přeznačení na 213. LOLT se prapor vrátil k dříve používanému označení 215. prapor bojového zabezpečení. Jednotka má za úkol strážní a dozorčí službu.
Velitelem je v současnosti pplk. Ing. Lejsek Josef
URL : https://www.valka.cz/215-prapor-bojoveho-zabezpeceni-2008-2013-t107316#382273Verze : 0
MOD