Main Menu
User Menu

Řád africké hvězdy [1888]

Ordre de l´Etoile Africaine / Order of African Star

     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Étoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1962
Struktura:
Structure:
- velkokříž
- velkodůstojník
- komtur
- důstojník
- rytíř
- zlatá medaile
- stříbrná medaile
- bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#319629Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#572739Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#572740Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#572741Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#572742Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#572743Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy - zlatá medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#572744Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#572745Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád africké hvězdy - bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Africaine
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.12.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#572746Verze : 0
MOD
Řád byl založen belgickým králem Leopoldem II. 30. prosince 1888 pro jeho osobní koloniální území v Kongu. Teprve v r. 1908, když byla kolonie předána Belgii, stal se řádem belgickým, udělovaným ministerstvem kolonií za zásluhy o Belgické Kongo. Neuděluje se od r. 1962.
Řád se dělí do pěti tříd a jeho součástí jsou i tři stupně medaile.


Dělí se do tříd:
I. velkokříž (velkostuha doleva, hvězda, řetěz)
II. velkodůstojník (samotná hvězda)
III. komandér (u krku)
IV. důstojník (na prsou s rozetou na stuze)
V. rytíř (na prsou stříbrný kříž na stuze bez rozety)


Medaile tradičně zlatá, stříbrná a bronzová.


Dekorace se popisuje následovně. Jde o zlatou pěticípou hvězdu, bíle smaltovanou a s modrým okrajem. Pod cípy prochází zelený palmový věnec, na středu v modrém poli zlatá pěticípá hvězda. Kolem zlatým písmem heslo "Travail et Progrés (Práce a pokrok). Zezadu v červeném štítku korunované iniciály "L". Řádový odznak je převýšen korunkou. Hvězda velkokříže je deseticípá, střídavě stříbrné a zlaté cípy a na ní spočívá řádový odznak. Stuha modro-žluto-modrá.
Řád africké hvězdy [1888] - rytířský kříž Řádu Africké hvězdy, avers a revers

rytířský kříž Řádu Africké hvězdy, avers a revers
Řád africké hvězdy [1888] - důstojnický kříž Řádu Africké hvězdy, avers a revers

důstojnický kříž Řádu Africké hvězdy, avers a revers
Řád africké hvězdy [1888] - komandérský kříž Řádu Africké hvězdy, avers a revers

komandérský kříž Řádu Africké hvězdy, avers a revers
URL : https://www.valka.cz/Rad-africke-hvezdy-1888-t10730#32929Verze : 0