Main Menu
User Menu
Reklama

44. pěší divize [1938-1943]

44th Infantry Division

44. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
44. pěší divize
Originální název:
Original Name:
44. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
2. divise & 3. divise
Datum zániku:
Disbanded:
31.01.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1938-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.12.1939 XVII. armádní sbor
DD.12.1939-DD.06.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXX. armádní sbor
DD.07.1940-DD.11.1940 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXI
DD.11.1940-DD.03.1941 VI. armádní sbor
DD.03.1941-DD.04.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití LIX
DD.04.1941-DD.07.1941 XVII. armádní sbor
DD.07.1941-DD.08.1941 XXIX. armádní sbor
DD.08.1941-DD.09.1941 LV. armádní sbor
DD.09.1941-DD.10.1941 XVII. armádní sbor
DD.10.1940-DD.11.1941 LI. armádní sbor
DD.11.1941-DD.01.1942 LV. armádní sbor
DD.01.1942-DD.09.1942 LI. armádní sbor
DD.09.1942-DD.12.1942 Streckerova skupina
DD.12.1942-31.01.1943 VIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.04.1938-01.10.1939 Schubert, Albrecht (Generalleutnant)
01.10.1939-02.05.1942 Siebert, Friedrich (Generalleutnant)
02.05.1942-29.01.1943 Deboi, Heinrich (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.1938-07.12.1939 Herrmann, Paul Reinhold (Oberstleutnant)
08.12.1939-20.09.1940 Dörr, Hans (Oberstleutnant)
21.09.1940-dd.08.1941 Imhoff, Siegmund Freiherr von (Major)
dd.08.1941-dd.01.1943 Radtke, Kurt (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1938-DD.01.1943 Dělostřelecký pluk 96
01.08.1938-15.10.1942 Pěší pluk 131
01.08.1938-15.10.1942 Pěší pluk 132
01.08.1938-15.10.1942 Pěší pluk 134
10.11.1938-30.09.1939 Dělostřelecké velitelství 44
15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk 132
15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk 134
DD.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk 131

Ručně vyplněné položky:
01.04.1938-15.10.1942 Pěší pluk 131
15.10.1942-31.01.1943 Granátnický pluk 131
01.04.1938-15.10.1942 Pěší pluk 132
15.10.1942-31.01.1943 Granátnický pluk 132
01.04.1938-15.10.1942 Pěší pluk 134
15.10.1942-31.01.1943 Granátnický pluk 134
01.04.1938-31.01.1943 Dělostřelecký pluk 96
01.04.1938-31.01.1943 Dělostřelecký pluk 97 (I.)
01.04.1938-31.01.1943 Divizní jednotky 44
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
44. pěší divize byla zničena v lednu roku 1943 u Stalingradu. Bylo rozhodnuto o znovuvytvoření nové 44. pěší divize, ale v průběhu jejího formování byla reorganizována na 44. říšskou granátnickou divize Hoch- und Deutschmeister.
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/44-pesi-divize-1938-1943-t10726#408175Verze : 0
MOD
44. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/44-pesi-divize-1938-1943-t10726#32909Verze : 0
MOD
1938Divizní jednotky 44 Division Units 44 Divisions-Einheit 44
pozorovací oddíl 44 Observation Section 44 Beobachtung-Abteilung 44
protitankový oddíl 46 Anti-tank Section 46 Panzerabwehr-Abteilung 46
ženijní prapor 80 Pioneer Battalion 80 Pionier-Bataillon 80
spojovací oddíl 44. pěší divize Infantry Division Signal Section 44 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 44
1939Divizní jednotky 44 Division Units 44 Divisions-Einheit 44
průzkumný oddíl 44 Reconnaissance Section 44 Aufklärungs-Abteilung 44
pozorovací oddíl 44 Observation Section 44 Beobachtung-Abteilung 44
ženijní prapor 80 Pioneer Battalion 80 Pionier-Bataillon 80
protitankový oddíl 46 Anti-tank Section 46 Panzerabwehr-Abteilung 46
polní doplňovací prapor 44 Field Replacement Battalion 44 Felderstatz-Bataillon 44
spojovací oddíl 44. pěší divize Infantry Division Signal Section 64 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64
podpůrná jednotka 44. pěší divize Infantry Division Supply Unit 44 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 44
administrativní služba 44. pěší divize Administrative Service 44 Verwaltungsdienste 44
zdravotnická služba 44. pěší divize Medical Service 44 Sanitätsdienste 44
veterinární rota 44 Veterinaty Company 44 Veterinär-Kompanie 44
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/44-pesi-divize-1938-1943-t10726#408179Verze : 0
MOD
Stručná historie 44. pěší divize

44. Infanterie-Division byla zformována v Rakousku po anšlusu z vojáků bývalé rakouské armády (Österreichischen Bundesheer). Zúčastnila se kampaně do Polska a později na západě, než byla přeložena na východ pro účast na operaci Barbarossa. Zapojila se do bojů na Kavkaze než našla svůj konec ve Stalingradu kde byla zničena v lednu 1943.
V létě 1943 byl vydán rozkaz k obnově 44. pěší divize z 19letých rakouských odvedenců a několika přeživších, a zformován granátnický pluk a divizi udělen čestný názvem Reichs-Grenadier-Division "Hoch- und Deutschmeister. Potémbyla nasazena v Itálii, odkud byla v únoru 1945 přesunuta do Maďarska a konec války ji zastihl v Rakousku.
Od 23. března 1944 mohli členové divize nosit čestný odznak známý též jako Deutschmeister-Kreuz a přezdívaný Stalingradský kříž, ve formě křižáckého kříže z 12. století s nápisem Stalingrad.

Operace:
Polsko (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06 1941)
Východní fronta, jižní sektor (06/1941 - 10/1942)
Stalingrad (10/1942 - 01/ 1943)
URL : https://www.valka.cz/44-pesi-divize-1938-1943-t10726#32912Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 44. Infanterie Division:
Arnulf Abele 2/12/1944
Hermann Begemann 12/18/1942
Franz Beyer 9/12/1941
Walter Birk 11/2/1941
Arthur Boje 2/5/1942
Heinrich-Anton Deboi 9/10/1942
Karl Eibl 8/15/1940
Josef Glatz 1/12/1945
Rudolf Heger 1/20/1943
Willi Hilss 1/19/1941
Leopold Leitner 12/24/1944
Willy Nagel 6/12/1944
Leonhard Nechansky 1/20/1943
Karl-Heinz Noak 8/5/1940
Heinz Paetow 12/17/1942
Otto Peschke 3/5/1945
Ernst Pete-Nemeth 3/17/1945
Eberhard Pohl 12/17/1942
Hinrich Poppinga 2/5/1942
Franz-Xaver Raucheisen 8/5/1940
Otto Rendl 7/28/1942
Friedrich Schiller 1/16/1942
Friedrich Siebert 11/18/1941
Klaus Voormann 9/10/1942
Karl Walter 1/22/1943
URL : https://www.valka.cz/44-pesi-divize-1938-1943-t10726#32915Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


9.-11. 1939
XVII
14. Armee
Süd
Krakov (Poľsko), Ľvov (Ukrajina)


12. 1939 - 5. 1940
záloha

OKH
Einbeck (Nemecko)


6. 1940
XXXX
6. Armee
B
Francúzsko


7.-8. 1940
XXXI
7. Armee
B
Francúzsko


9.-10. 1940
XXXI
7. Armee
C
Francúzsko


11. 1940 - 2. 1941
VI
7. Armee
D
Francúzsko


3. 1941
H-K LIX
7. Armee
D
Francúzsko


4. 1941
XVII
17. Armee
B
Poľsko


5. 1941
XVII
6. Armee
A
Poľsko


6. 1941
XVII
6. Armee
Süd
Poľsko


7. 1941
XXIX
6. Armee
Süd
Žytomyr (Ukrajina)


8. 1941
LV
6. Armee
Süd
Kyjev (Ukrajina)


9. 1941
XVII
6. Armee
Süd
Kyjev


10. 1941
LI
6. Armee
Süd
Charkov (Ukrajina)


11.-12. 1941
LV
6. Armee
Süd
Charkov


1.-7. 1942
LI
6. Armee
Süd
Charkov


8. 1942
LI
6. Armee
B
Stalingrad (teraz Volgograd, Rusko)


9.-11. 1942
XI
6. Armee
B
Stalingrad


12. 1943 - 1. 1943
VIII
6. Armee
Don
Stalingrad


2.-3. 1943
mimo činnosti

4. 1943 - 7. 1943
reformovanie divízie
15. Armee
D
Belgicko


8. 1943
záloha

Ob. Süd
severné Taliansko
URL : https://www.valka.cz/44-pesi-divize-1938-1943-t10726#328632Verze : 0
MOD

Sestava divize k 01.09.1939
velitel divize Generalleutnant Albrecht Schubert
náčelník štábu Oberstleutnant i.G. Hermann Paul
Pěší pluk131 (IR131) Oberst Dr. Franz Beyer
I. prapor (I./IR131) Oberstleutnant Niediek
II. prapor (II./IR131) Major Raucheisen
III. prapor (III./IR131) Oberstleutnant Karl Eibl
13. rota (kanonová) Leutnant von Bar
14. rota (protitanková) Oberleutnant Gostischa
štábní rota pěšího pluku 131 ?
Pěší pluk 132 (IR132) Generalmajor Josef Brauner von Haydringen
I. prapor (I./IR132) Oberstleutnant Neibecker
II. prapor (II./IR132) Oberstleutnant Hodissen
III. prapor (III./IR132) Oberstleutnant Dipl Ing. Johannes Schmidt
13. rota (kanonová) ?
14. rota (protitanková) ?
štábní rota pěšího pluku 132 ?
Pěší pluk 134 (IR134) Oberst Werner Goeritz
I. prapor (I./IR134) Major von Langsdorff
II. prapor (II./IR134) Oberstleutnant Mundorff
III. prapor (III./IR134) Oberstleutnant Fieweger
13. rota (kanonová) ?
14. rota (protitanková) ?
štábní rota pěšího pluku 134 ?
Dělostřelecký pluk 96 (AR96) Oberst Fritz Kistner
I. oddíl (I./AR96) Major Gerhard Bamler
1. baterie ?
2. baterie ?
3. baterie ?
II. oddíl (II./AR96) Hauptmann Dieckhoff
4. baterie ?
5. baterie ?
6. baterie ?
III. oddíl (III./AR96) Major Angerer
7. baterie ?
8. baterie ?
9. baterie ?
I. oddíl dělostřeleckého pluku 97 (I./AR97) Hauptmann Daude
1. baterie ?
2. baterie ?
3. baterie ?
Pozorovací oddíl 44 (BeoAb44) ?
1. baterie (měřická) ?
2. baterie (zvukoměrná) ?
3. baterie (světloměrná) ?
Protitankový oddíl 46 (PzAbwAb.46) Major Wupper
1. rota ?
2. rota ?
3. rota (protiletadlová) ?
Průzkumný oddíl 44 (AA44) Oberstleutnant Heinrich Hermann von Hülsen
1. eskadrona (jezdecká) Rittmeister Arthur Baron von Holtey
2. eskadrona (cyklistická) Oberleutnant Egon von Sauer-Nordendorf
3. rota (těžká) Rittmeister Constantin Graf von Castell-Castell
Spojovací oddíl 64 (NA64) Oberst Schusterbauer
1. rota (telegrafická) ?
2. rota (radiotelegrafická) ?
lehká spojovací kolona ?
Zdravotnický prapor 44 (Sani44) Oberstarzt Dr. Rau
1. rota Oberstabsarzt Dr. Weissenbacher
2. rota Oberstabsarzt Dr. Matzen
polní nemocnice (mot.) Oberstabsarzt Dr. Rummler
zdravotnická automobilní četa ?
Ženijní prapor 80 (Pi.Btl.80) Oberstleutnant Friedrich Kussin
1. rota Oberleutnant Braunsberger
2. rota ?
3. rota Hauptmann Leonhard
lehká ženijní kolona ?
mostní kolona (motorizovaná) ?
Divizní zásobovací služba (DiNaFü44) Hauptmann Otto
1. automobilní kolona ?
2. automobilní kolona ?
3. automobilní kolona ?
4. automobilní kolona ?
5. automobilní kolona ?
6. automobilní kolona ?
7. automobilní kolona ?
8. automobilní kolona ?
9. automobilní kolona převozu PHM ?
dílenská rota ?
jateční četa ?
polní pekárna ?
polní pošta ?
pomocná rota ?
Veterinární rota 44 Oberstabsveterinär Dr. Liermannn
jednotka polního četnictva ?Zdroj:
gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com
URL : https://www.valka.cz/44-pesi-divize-1938-1943-t10726#384957Verze : 0
MOD