Main Menu
User Menu

CZK - SEDLO (sestupová soustava pro vizuální přiblížení)

SEDLO (visual approach slope indikator system )

     
Název:
Name:
SEDLO
Originální název:
Original Name:
SEDLO
Kategorie:
Category:
světelné zabezpečení letišť
Výrobce:
Producer:
??,
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
- přívěs P-78-V s nástavbou
- 12 speciálních návěstidel
- 2 zdroje konstantního proudu
- panely pro ovládání
- souprava kabelů
- navíjecí zařízení
- souprava zaměřovacích a měřících přístrojů
- záložní díly a nářadí
- elektrocentrála (220 V/50 Hz, příkon 5,8 kVA)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
SEDLO = sestupová soustava pro vizuální přiblížení
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 II. vydání r. 1982
URL : https://www.valka.cz/CZK-SEDLO-sestupova-soustava-pro-vizualni-priblizeni-t107233#382112Verze : 0
Sestupová návěstidla slouží k navigaci poslední fáze přistání letounů a vrtulníků, když pilot přechází z pilotáže podle přístrojů na vizuální za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci na stálém i polním letišti.


Návěstidla se rozmísťují po obou stranách VPD (obou směrů přistání) do dvou příček, vzdálených 50 a 260 m od vstupního prahu.

Viditelnost světelných signálů/záblesků soupravy za NPP ve dne je 10 – 12 km, v noci 20 km;
za ZPP ve dne 2 – 4 km, v noci 4 – 6 km.


Pokud pilot sestupuje pod správným sestupovým úhlem k bodu podrovnání a odtud k bodu dosednutí, vidí světla přední příčky bílá a světla zadní příčky červená.
Při odchylce sestupové výšky – pod svítí obě červeně, nad svítí obě bíle.


Napájení ze sítě nebo elektrocentrály 220 V, 50 Hz; příkon celé soustavy 5,8 kVA (proud v seriové smyčce dosahuje 8,3 A).


Soustavu je možné ovládat:
- místně: na panelech skříní zdrojů konstantího proudu (ZKP)
- je možné nastavist 3 stupně regulace svítivosti:
1. stupeň: 10%,
2. stupeň: 50%,
3. stupeň: 100%


- dálkově: ze skříňky dálkového ovládání do vzdálenosti 4 km


Hmotnost stacionární soupravy: 3000 kg
Hmotnost mobilní soupravy: 3800 kg


***


Přívěs soupravy je při přesunu zapojen do soupravy MLOK-P ( nebo za jiné vhodné nákladní vozidlo).
Max. povolená rychlost jízdy soupravy po silnici je 50 km/hod.; v terénu 20 km/hod.


Doba výstavby/rozvinutí: 3 hodiny osádce 4 vojáků

Poznámka: V současnosti jsou používána sestupová návěstidla PAPI


---------
Zdroj: Let-51-70; II. vydání r. 1982
CZK - SEDLO (sestupová soustava pro vizuální přiblížení) - Zdroj konstantního proudu (Foto P. Vaněk)

Zdroj konstantního proudu (Foto P. Vaněk)
URL : https://www.valka.cz/CZK-SEDLO-sestupova-soustava-pro-vizualni-priblizeni-t107233#382115Verze : 0
Kopie sestavy mobilní verze z předpisu Let-51-70 (r. 1982)
CZK - SEDLO (sestupová soustava pro vizuální přiblížení) - Souprava sestupových návěstidel SEDLO v mobilním provedení

Souprava sestupových návěstidel SEDLO v mobilním provedení
CZK - SEDLO (sestupová soustava pro vizuální přiblížení) - Sestupové návěstidlo SEDLO

Sestupové návěstidlo SEDLO
CZK - SEDLO (sestupová soustava pro vizuální přiblížení) - (Let-51-70; r. 1982)

(Let-51-70; r. 1982)
URL : https://www.valka.cz/CZK-SEDLO-sestupova-soustava-pro-vizualni-priblizeni-t107233#382114Verze : 0