Main Menu
User Menu

36. pěší divize [1936-1940]

36th Infantry Division

36. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
36. pěší divize
Originální název:
Original Name:
36. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1940
Nástupce:
Successor:
36. pěší divize (motorizovaná)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.10.1939 1. armáda
DD.10.1939-DD.12.1939 XXIV. armádní sbor
DD.12.1939-DD.05.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.05.1940-13.07.1940 VII. armádní sbor
13.07.1940-25.07.1940 XXXVIII. armádní sbor
25.07.1940-DD.09.1940 XV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.09.1940-DD10.1940 Skupina armád C
DD.10.1940-01.11.1940 Velitelství záložního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-DD.MM.RRRR Kaiserslautern, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1936-01.10.1940 Lindemann, Georg (Generalleutnant)
01.10.1940-01.11.1940 Ottenbacher, Otto Ernst (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1936-DD.MM.1937 Müller, Ludwig (Major)
15.02.1938-23.10.1939 Ochsner, Wilhelm (Oberstleutnant)
23.10.1939-01.11.1940 Runkel, Henning (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
06.10.1936-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 36
06.10.1936-01.11.1940 Pěší pluk 70
06.10.1936-01.11.1940 Pěší pluk 87
12.10.1937-01.11.1940 Pěší pluk 118
26.08.1939-01.11.1940 Průzkumný oddíl 36

Ručně vyplněné položky:
01.10.1936-01.11.1940 Pěší pluk 70
01.10.1936-01.11.1940 Pěší pluk 87
12.10.1937-01.11.1940 Pěší pluk 118
01.10.1936-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 36
01.10.1936-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 72 (I.)
01.10.1936-01.11.1940 Divizní jednotky 36
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1936-1940-t10722#390782Verze : 1
MOD
36. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1936-1940-t10722#32894Verze : 0
MOD
1936



Divizní jednotky 36 Division Units 36 Divisions-Einheit 36
spojovací oddíl 36. pěší divize Infantry Division Signal Section 36 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 36




1937



Divizní jednotky 36 Division Units 36 Divisions-Einheit 36
kulometný prapor 10 Machinegun Battalion 10 Machinengewehr-Bataillon 10
ženijní prapor 36 Pioneer Battalion 36 Pionier-Bataillon 36
protitankový oddíl 36 Anti-tank Section 36 Panzerabwehr-Abteilung 36
spojovací oddíl 36. pěší divize Infantry Division Signal Section 36 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 36




1938



Divizní jednotky 36 Division Units 36 Divisions-Einheit 36
kulometný prapor 66 Machinegun Battalion 66 Machinengewehr-Bataillon 66
ženijní prapor 36 Pioneer Battalion 36 Pionier-Bataillon 36
protitankový oddíl 36 Anti-tank Section 36 Panzerabwehr-Abteilung 36
spojovací oddíl 36. pěší divize Infantry Division Signal Section 36 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 36




1939



Divizní jednotky 36 Division Units 36 Divisions-Einheit 36
pozorovací oddíl 36 Observation Section 36 Beobachtung-Abteilung 36
ženijní prapor 36 Pioneer Battalion 36 Pionier-Bataillon 36
polní doplňovací prapor 36 Field Replacement Battalion 36 Felderstatz-Bataillon 36
průzkumný oddíl 36 Reconnaissance Section 36 Aufklärungs-Abteilung 36
protitankový oddíl 36 Anti-tank Section 36 Panzerabwehr-Abteilung 36
spojovací oddíl 36. pěší divize Infantry Division Signal Section 36 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 36
podpůrná jednotka 36. pěší divize Infantry Division Supply Unit 36 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 36
administrativní služba 36. pěší divize Administrative Service 36 Verwaltungsdienste 36
pekařská rota 36 Bakery Company 36 Bäckerei-Kompanie 36
rota polních jatek 36 Butchery Company 36 Schlächterei-Kompanie 36
zdravotnická služba 36. pěší divize Medical Service 36 Sanitätsdienste 36
veterinární rota 36 Veterinaty Company 36 Veterinär-Kompanie 36
polní pošta 36 Field Post 36 Feldpostamt 36




Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1936-1940-t10722#390804Verze : 0
MOD
Operace:
západní val (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 10/1940)
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1936-1940-t10722#32895Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 36. Infanterie Division:




Ernst David 8/16/1943
Ulrich Dinkelaker 12/9/1943
Josef Doerries 4/5/1944
Josef Hollekamp 7/23/1943
Alfons Kleinmann 8/14/1943
Albert Knop 8/17/1943
Theodor Koch 9/2/1944
Friedrich-Wilhelm Krieger 9/7/1943
Georg Lindemann 8/5/1940
Anton Lindner 3/17/1944
Eberhard Maisel 7/23/1943
Wilhelm Schlang 8/22/1943
Helmut Schmischke 7/22/1943
Erich Schmitt 10/8/1943
Rudolf Stegmann 1/20/1944
Kurt Wilms 2/23/1944
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1936-1940-t10722#32897Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


9. 1939

1. Armee
C
Sársko


10.-11. 1939
XXIV
1. Armee
C
Sársko


12. 1939 - 4. 1940
záloha

OKH
Sársko


5.-6. 1940
VII
16. Armee
A
Verdun (Francúzsko), Luxembursko


7. 1940
XXXVIII
2. Armee
C
Francúzsko


8. 1940
XV
2. Armee
C
Francúzsko


9. 1940
záloha

C
Francúzsko


10. 1940

veliteľstvo záloh - BdE
WK XII



11. 1940 - 5. 1943
pozri 36.ID mot.





6.-7. 1943
záloha

Mitte
Dorogobuž (Smolenskaja oblasť, Rusko)


8. 1943 (zvyšky divízie)
záloha
4. Armee
Mitte
Oriol (Rusko)


9. 1943
XXXXI Pz.
9. Armee
Mitte
Smolensk (Rusko)


10.-11. 1943
LV
9. Armee
Mitte
Mahilëv (Bielorusko)


12. 1943
XXXV
9. Armee
Mitte
Babrujsk (Bielorusko)


1.-6. 1944
XXXXI Pz.
9. Armee
Mitte
Babrujsk


7. 1944
pridelenie neznáme



URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-1936-1940-t10722#328710Verze : 0
MOD