Main Menu
User Menu

34. pěší divize [1936-1945]

34th Infantry Division

34. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
34. pěší divize
Originální název:
Original Name:
34. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1936-26.08.1939 ?
26.08.1939-DD.10.1939 1. armáda
DD.10.1939-DD.01.1940 XXX. armádní sbor
DD.01.1940-DD.05.1940 16. armáda
DD.05.1940-DD.06.1940 XIII. armádní sbor
DD.06.1940-DD.07.1940 XXVI. armádní sbor
DD.07.1940-DD.08.1940 XXIX. armádní sbor
DD.08.1940-25.05.1941 XXXVIII. armádní sbor
25.05.1941-20.07.1941 XII. armádní sbor
20.07.1941-09.08.1941 XIII. armádní sbor
09.08.1941-22.08.1941 2. armáda
22.08.1941-25.08.1941 XXXXIII. armádní sbor
25.08.1941-31.12.1941 XII. armádní sbor
31.12.1941-22.01.1942 LVII. armádní sbor
22.01.1942-29.01.1942 XII. armádní sbor
29.01.1942-07.02.1942 XIII. armádní sbor
07.02.1942-11.02.1942 XII. armádní sbor
11.02.1942-DD.08.1942 XXXXIII. armádní sbor
DD.08.1942-DD.09.1942 XXVII. armádní sbor
DD.09.1942-DD.02.1943 XXXXIII. armádní sbor
DD.02.1943-DD.08.1943 XXXV. armádní sbor
DD.08.1943-DD.09.1943 LIII. armádní sbor
DD.09.1943-DD.01.1944 XXIV. tankový sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 XXXXII. armádní sbor
DD.02.1944-DD.05.1944 VII. armádní sbor
DD.05.1944-DD.07.1944 -
DD.07.1944-DD.08.1944 Zangenův armádní oddíl
DD.08.1944-DD.09.1944 Sbor Lieb
DD.09.1944-DD.10.1944 Armáda Ligurie
DD.10.1944-DD.04.1944 LXXV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.04.1936-DD.MM.RRRR Koblenc, ? /

Velitel:
Commander:
01.04.1936-01.10.1937 Lüdke, Erich (Generalleutnant)
01.10.1937-01.03.1938 Viebahn, Max von (Generalleutnant)
01.03.1938-19.07.1939 Bremer, Friedrich (Generalleutnant)
19.07.1939-11.05.1940 Behlendorff, Hans (Generalleutnant)
11.05.1940-01.11.1940 Sanne, Werner Otto (Generalleutnant)
01.11.1940-18.10.1941 Behlendorff, Hans (Generalleutnant)
18.10.1941-05.09.1942 Fürst, Friedrich (Generalleutnant)
05.09.1942-02.11.1942 Scherer, Theodor (Generalleutnant)
02.11.1942-31.05.1944 Hochbaum, Friedrich (General der Infanterie)
31.05.1944-DD.MM.1945 Lieb, Theo Helmut (Generalleutnant)
DD.MM.1945-DD.04.1945 Hippel, Ferdinand (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.1936-15.07.1938 Lange, Wolfgang (Major)
15.07.1938-30.09.1940 Hölter, Hermann (Oberstleutnant)
01.10.1940-25.05.1943 Heinrich, Heinz (Oberstleutnant)
25.05.1943-DD.11.1944 Schulz, Heinz (Oberstleutnant)
10.12.1944-DD.01.1945 Haseloff, ? (Major)
DD.01.1945-01.04.1945 Schulz, Heinz (Oberstleutnant)
01.04.1945-DD.04.1945 Eisenschenk, ? (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1936-DD.04.1945 Dělostřelecký pluk 34

Ručně vyplněné položky:
01.04.1936-15.10.1942 Pěší pluk 80
15.10.1942-DD.04.1945 Granátnický pluk 80
01.04.1936-DD.10.1936 Pěší pluk 81
01.04.1936-06.10.1936 Pěší pluk 97
06.10.1936-19.09.1939 Pěší pluk 105
12.10.1937-15.10.1942 Pěší pluk 107
15.10.1942-DD.04.1945 Granátnický pluk 107
15.10.1942-DD.04.1945 Granátnický pluk 253
06.10.1936-DD.04.1945 Dělostřelecký pluk 34
06.10.1936-15.11.1940 Dělostřelecký pluk 70 (I.)
01.04.1936-DD.04.1945 Divizní jednotky 34
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/34-pesi-divize-1936-1945-t10720#407859Verze : 0
MOD
34. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/34-pesi-divize-1936-1945-t10720#32886Verze : 0
MOD
1936Divizní jednotky 34 Division Units 34 Divisions-Einheit 34
protitankový oddíl 34 Anti-tank Section 34 Panzerabwehr-Abteilung 34
ženijní prapor 34 Pioneer Battalion 34 Pionier-Bataillon 34
spojovací oddíl 34. pěší divize Infantry Division Signal Section 34 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 34
1937Divizní jednotky 34 Division Units 34 Divisions-Einheit 34
kulometný prapor 2 Machinegun Battalion 2 Maschinengewehr-Bataillon 2
protitankový oddíl 34 Anti-tank Section 34 Panzerabwehr-Abteilung 34
pozorovací oddíl 34 Observation Section 34 Beobachtung-Abteilung 34
ženijní prapor 34 Pioneer Battalion 34 Pionier-Bataillon 34
spojovací oddíl 34. pěší divize Infantry Division Signal Section 34 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 34
1938Divizní jednotky 34 Division Units 34 Divisions-Einheit 34
pozorovací oddíl 34 Observation Section 34 Beobachtung-Abteilung 34
protitankový oddíl 34 Anti-tank Section 34 Panzerabwehr-Abteilung 34
ženijní prapor 34 Pioneer Battalion 34 Pionier-Bataillon 34
spojovací oddíl 34. pěší divize Infantry Division Signal Section 34 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 34
1939Divizní jednotky 34 Division Units 34 Divisions-Einheit 34
průzkumný oddíl 34 Reconnaissance Section 34 Aufklärungs-Abteilung 34
pozorovací oddíl 34 Observation Section 34 Beobachtung-Abteilung 34
ženijní prapor 34 Pioneer Battalion 34 Pionier-Bataillon 34
protitankový oddíl 34 Anti-tank Section 34 Panzerabwehr-Abteilung 34
polní doplňovací prapor 34 Field Replacement Battalion 34 Felderstatz-Bataillon 34
spojovací oddíl 34. pěší divize Infantry Division Signal Section 34 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 34
podpůrná jednotka 34. pěší divize Infantry Division Supply Unit 34 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 34
administrativní služba 34. pěší divize Administrative Service 34 Verwaltungsdienste 34
zdravotnická služba 34. pěší divize Medical Service 34 Sanitätsdienste 34
veterinární rota 34 Veterinary Company 34 Veterinär-Kompanie 34
1941Divizní jednotky 34 Division Units 34 Divisions-Einheit 34
průzkumný oddíl 34 Reconnaissance Section 34 Aufklärungs-Abteilung 34
ženijní prapor 34 Pioneer Battalion 34 Pionier-Bataillon 34
protitankový oddíl 34 Anti-tank Section 34 Panzerjäger-Abteilung 34
polní doplňovací prapor 34 Field Replacement Battalion 34 Felderstatz-Bataillon 34
spojovací oddíl 34. pěší divize Infantry Division Signal Section 34 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 34
podpůrná jednotka 34. pěší divize Infantry Division Supply Unit 34 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 34
administrativní služba 34. pěší divize Administrative Service 34 Verwaltungsdienste 34
zdravotnická služba 34. pěší divize Medical Service 34 Sanitätsdienste 34
veterinární rota 34 Veterinary Company 34 Veterinär-Kompanie 34
1943Divizní jednotky 34 Division Units 34 Divisions-Einheit 34
divizní mušketýrský prapor 34 Division Fusiliers Battalion 34 Divisions-Füsilier-Bataillon 34
ženijní prapor 34 Pioneer Battalion 34 Pionier-Bataillon 34
protitankový oddíl 34 Anti-tank Section 34 Panzerjäger-Abteilung 34
polní doplňovací prapor 34 Field Replacement Battalion 34 Felderstatz-Bataillon 34
spojovací oddíl 34. pěší divize Infantry Division Signal Section 34 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 34
velitelství podpůrných jednotek 34. pěší divize Command of Infantry Division Supply Troops 34 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 34
administrativní služba 34. pěší divize Administrative Service 34 Verwaltungsdienste 34
zdravotnická služba 34. pěší divize Medical Service 34 Sanitätsdienste 34
veterinární rota 34 Veterinary Company 34 Veterinär-Kompanie 34
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/34-pesi-divize-1936-1945-t10720#407862Verze : 0
MOD
Operace:
Západní val (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - střední sektor (06/1941 - 07/1944)
Itálie (07/1944 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/34-pesi-divize-1936-1945-t10720#32887Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


9. 1939
záloha
1. Armee
C
Sársko


10.-12. 1939
XXX
1. Armee
C
Sársko


1.-4. 1940
záloha
16. Armee
A
oblasť Eifel (Nemecko)


5. 1940
XIII
16. Armee
A
Francúzsko, Luxembursko


6. 1940
XXVI
2. Armee
A
rieka Loira


7. 1940
XXIX
9. Armee
A
Belgicko


8. 1940
XXXVIII
16. Armee
A
Belgicko


9. 1940 - 4. 1941
XXXVIII
9. Armee
A
Belgicko


5. 1941
XXXVIII
16. Armee
D
Belgicko


6.-7. 1941
XII
4. Armee
Mitte
Minsk (Bielorusko), Smolensk (Rusko)


8. 1941
XII
2. Armee
Mitte
Homeľ (Bielorusko)


9.-12. 1941
XII
4. Armee
Mitte
Vjaz’ma (Smolenskaja oblasť, Rusko), Moskva


1. 1942
LVII
4. Armee
Mitte
Vjaz’ma, Moskva


2. 1942
XIII
4. Armee
Mitte
Vjaz’ma, Moskva


3.-7. 1942
XXXXIII
4. Armee
Mitte
Juhnov (Rusko)


8. 1942
XXVII
4. Armee
Mitte
Juhnov


9. 1942 - 1. 1943
XXXXIII
4. Armee
Mitte
Juhnov


2.-7. 1943
XXXV
2. Pz. Armee
Mitte
Oriol (Rusko)


8. 1943
LIII
2. Pz. Armee
Mitte
Oriol


9. 1943
XXIV Pz.
4. Pz. Armee
Süd
Poltava (Ukrajina)


10. 1943
XXIV Pz.
8. Armee
Süd
Poltava


11.-12. 1943
XXIV Pz.
4. Pz. Armee
Süd
Čerkasy (Ukrajina)


1. 1944
XXXXII
4. Pz. Armee
Süd
Čerkasy


2. 1944
VII
1. Pz. Armee
Süd
Čerkasy


3. 1944
VII
8. Armee
Süd
Uman (Ukrajina)


4. 1944 (zvyšky divízie)
VII
8. Armee
Südukraine
Uman


5.-6. 1944
nebojaschopná

WK VIII7. 1944
reformovanie
von Zangen
C
Janov (Taliansko)


8. 1944
Lieb
Ligurien
C
Ligúria, Nice (Francúzsko)


9. 1944
záloha
Ligurien
C
Ligúria


10.-12. 1944
LXXV
Ligurien
C
Ligúria


1.-4. 1945
LXXV
Ligurien
C
Ligúria
URL : https://www.valka.cz/34-pesi-divize-1936-1945-t10720#329923Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 34. Infanterie Division:
Hans Behlendorff 10/11/1941
Wilhelm Brueckner 10/5/1941
Friedrich Glaser 11/2/1943
Kaspar Harrscheidt 8/31/1943
Hermann Hartmann 8/31/1943
Ferdinand Hippel 10/22/1943
Friedrich Hochbaum 8/22/1943
Walther Hoernlein 7/30/1941
Willi Huemmerich 10/18/1941
Fritz Oberndorff 8/25/1941
Johann Pfeil 2/29/1944
Gottlob Schill 12/28/1943
Werner Schrauth 12/3/1943
Eugen Steigelmann 6/9/1944
Kurt Sunkel 5/14/1944
Willy Zimmermann 10/23/1944
URL : https://www.valka.cz/34-pesi-divize-1936-1945-t10720#32889Verze : 0
MOD