Main Menu
User Menu

Polní zbrojmistr [1918-1919]

Field Ordnance Master

     
Název hodnosti:
Name of Rank:
polní zbrojmistr
Generálská skupina:
Generals Group:
generálové zbraní
Datum vzniku:
Established:
28.10.1918
Předchůdce:
Preceding Rank:
polní zbrojmistr
Datum zániku:
Abolished:
01.11.1919
Nástupce:
Succeeding Rank:
generál III. hodnostní třídy
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
generálplukovník
Hodnost nižší:
Lower Rank:
polní podmaršál
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
generál pěchoty
generál jezdectva
admirál
Počet udělení:
Number of Appointments:
0
URL : https://www.valka.cz/Polni-zbrojmistr-1918-1919-t107185#381984Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Polni-zbrojmistr-1918-1919-t107185#657724Verze : 0
MOD