Main Menu
User Menu

Generál šéf veterinář [1927-1949]

Chef-General of the Veterinary Service

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
generál šéf veterinář
Generálská skupina:
Generals Group:
generálové služeb
Datum vzniku:
Established:
16.12.1927
Předchůdce:
Preceding Rank:
generál veterinář IV. hodnostní třídy
Datum zániku:
Abolished:
04.11.1949
Nástupce:
Succeeding Rank:
divisní generál
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
-
Hodnost nižší:
Lower Rank:
generál veterinář
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
divisní generál
generál šéf presidia
generál šéf vojenský kontrolor
generál šéf zdravotnictva
generál šéf intendantstva
generál šéf technické služby
generál šéf justiční služby
Počet udělení:
Number of Appointments:
1
URL : https://www.valka.cz/General-sef-veterinar-1927-1949-t107180#381969Verze : 0
MOD

Příjmení a jméno, titul
Surname, Name and Title
Hodnost
Rank
Datum a místo narození
Date and Place of Birth
Datum a místo úmrtí
Date and Place of Decease
Datum udělení hodnosti
Date of Vest a Rank
Ferjenčík Mikuláš, MVDr. generál šéf veterinář
Chef-General of the Veterinary Service
05.12.1904 Garamszécs 04.03.1988 Littleton 19.02.1947
URL : https://www.valka.cz/General-sef-veterinar-1927-1949-t107180#381970Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
19.02.1947 Ferjenčík, Mikuláš
URL : https://www.valka.cz/General-sef-veterinar-1927-1949-t107180#422740Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/General-sef-veterinar-1927-1949-t107180#657790Verze : 0
MOD