Main Menu
User Menu

7. dělostřelecká divize [1974-1991]

7th Artillery Division

     
Název:
Name
7. dělostřelecká divize
Originální název:
Original Name:
7. dělostřelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1974
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1974-31.10.1991 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.08.1974-31.10.1984 Žamberk, Orlické kasárny /
31.10.1984-01.11.1991 Pardubice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.08.1974-26.10.1976 Romaňák, Ladislav (Plukovník)
26.10.1976-15.07.1983 Duchoň, Ján (Plukovník)
15.07.1983-01.09.1986 Šustr, Miloslav (Plukovník)
01.09.1986-26.08.1988 Lukačík, Dušan (Podplukovník)
26.08.1988-01.11.1988, ( )
01.11.1988-DD.MM.1991 Štastný, Jan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1974-31.10.1991 71. kanónová dělostřelecká brigáda
01.09.1984-31.10.1991 17. dělostřelecký oddíl velké mohutnosti
01.11.1985-31.10.1991 75. těžká houfnicová dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
08.05.1990-31.10.1991 Dělostřelecká divize generálporučíka Viléma Sachera
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1984 Za upevňování přátelství ve zbrani, 2. stupeň
Poznámka:
Note:
01.08.1974-31.10.1984 VÚ 8228 Žamberk
31.10.1984-31.10.1991 VÚ 8228 Pardubice
Zdroje:
Sourrces:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (77. dělostřelecká divize)
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/7-delostrelecka-divize-1974-1991-t107095#381781Verze : 0
MOD