Main Menu
User Menu

Binko, Bohumil

     
Příjmení:
Surname:
Binko
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Binko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1869 Prostějov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Binko-Bohumil-t107042#381623Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Binko
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Binko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1882-DD.08.1884 Nižší vojenská reálka, Eisenstadt
DD.08.1884-DD.08.1887 Vyšší vojenská reálka, Hranice
DD.08.1887-DD.08.1890 Tereziánská vojenská akademie, Wiener Neustadt
DD.01.1901-DD.06.1901 Sborová škola, Kraków
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1890 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
22.08.1919 podplukovník jezdectva
26.04.1920 plukovník jezdectva
08.06.1922 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.01.1931 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.03.1922-01.01.1927 Velitel : 19. oddělení /jezdectva/
01.01.1927-DD.12.1930 Velitel : I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1882-DD.08.1890 vojenské studium, Eisenstadt, Hranice, Wien
DD.08.1890-DD.12.1890 velitel jezdecké čety Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.12.1890-DD.09.1896 instruktor poddůstojnické školy Dragounského pluku č. 12, Bzenec
DD.09.1896-DD.11.1896 zatímní pobočník velitele Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.11.1896-DD.12.1898 velitel poddůstojnické školy Dragounského pluku č. 12, Bzenec
DD.12.1898-DD.01.1901 pobočník velitele Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.01.1901-DD.06.1901 vojenské studium, Kraków
DD.06.1901-DD.01.1902 pobočník velitele Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.01.1902-DD.12.1903 zástupce velitele náhradní eskadrony Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.12.1903-DD.05.1913 velitel jezdecké eskadrony Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.05.1913-DD.12.1913 velitel korouhve Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.12.1913-DD.04.1914 velitel Brigádní důstojnické školy, Olomouc
DD.04.1914-DD.11.1914 velitel korouhve Dragounského pluku č. 12, Olomouc a východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.02.1915 nemocniční ošetřování
DD.02.1915-DD.10.1915 velitel náhradní eskadrony Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.10.1915-DD.08.1916 velitel korouhve Dragounského pluku č. 12, východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.07.1917 velitel opěšalých eskadron 7. jezdecké divise, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.10.1918 velitel náhradní eskadrony Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.10.1918-DD.11.1918 zástupce velitele Dragounského pluku č. 12, východoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.08.1919 mimo službu
DD.08.1919-DD.03.1920 velitel Dragounského pluku č. 10, Jindřichův Hradec
DD.03.1920-DD.06.1921 přednosta Inspektorátu jezdectva, Praha
DD.06.1921-DD.01.1927 přednosta 19. oddělení /jezdectva/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.12.1930 přednosta I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Binko-Bohumil-t107042#381624Verze : 1
MOD