Main Menu
User Menu

RUS - 6-palcový obléhací kanon vz. 1910 (M1910)

6 inch Siege Cannon M1910

6-дм осадная пушка обр. 1910 г.

     
Název:
Name:
6-palcový obléhací kanon vz.1910
Originální název:
Original Name:
6-дм осадная пушка обр. 1910 г.
Kategorie:
Category:
kanon
Výrobce:
Producer:
Putilovský závod /
Období výroby:
Production Period:
25.06.1914-01.04.1930
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
85
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
11.05.1910
Obsluha:
Crew:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
- kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
6777 kg
Ráže:
Calibre:
152 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
4270 mm
Celková délka:
Overall Length:
- mm
Celková šířka:
Overall Width:
- mm
Celková výška:
Overall Height:
- mm
Náměr:
Elevation:
-7 +37 °
Odměr:
Traverse:
4,3 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
- km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
-
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
14870 m -
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
2 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
650 m/s -
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/RUS-6-palcovy-oblehaci-kanon-vz-1910-M1910-t106976#542723Verze : 3
MOD
6-palcový (152 mm) obliehací kanón vz. 1910 bol vyvinutý pre Ruskú armádu francúzskou firmou Schneider na základe súťaže na dodávku ťažkých diel z roku 1906. Do súťaže sa okrem Schneidera prihlásili aj ruské firmy - Obuchovská oceliareň, Putilovský závod a Permský závod, britské Armstrong a Vickers, rakúsko-uhorská Škoda, nemecký Krupp, švédsky Bofors a francúzsky Saint-Chammond. Aj napriek veľkej konkurencii bol od začiatku favoritom súťaže francúzsky Schneider, tesne naseldovaný nemeckým Kruppom. V polovici roku 1909 dorazil do Ruska prototyp 152 mm kanónu od Schneidera a v októbri toho istého roku aj 152 mm prototyp ťažkého kanóna od firmy Krupp.


Oba prototypy boli podrobené praktickým skúškam na Hlavnom delostreelckom polygóne - ako prvý, 11.11.1909 prototyp Kruppa, nasledovaný od 01.05.1910 Schneiderom. Pri skúškach bolo vypálených celkom 365 výstrelov z prototypu Krupp a 317 z prototypu Schneider. Presnosť oboch kanónov bola zhruba rovnaká, ale celkovo vykazoval lepšie balistické výsledky prototyp od Kruppa. Oproti Schneideru bol o 250 kg ľahší a aj v transportných testoch si Kruppov kanón viedol lepšie (Schneiderov po viacerých poškodeniach testy nedokončil a musel byť odoslaný do opravy), ale komisia sa nakoniec nepochopiteľne rozhodla uprednostniť konštrukciu Schneider. Do výzbroje bol kanón Schneider zaradený v roku 1910 ako 6-palcový obliehací kanón vz. 1910 (6-дм осадная пушка обр. 1910 г.).


Prototyp sa po skončení testov vrátil na opravy do Francúzska a späť do Ruska bol dodaný 07.06.1912. Od 07.07.1912 pol podrobený ďalším testom na polygóne a 13.08.1912 bol odoslaný na opravy do Putilovského závodu, ktorý mal na základe dohody so Schneiderom už tradične zabezpečovať výrobu. Od 13.11.1912 do 16.03.1913 pokračovali opäť testy na polygóne. Kontrakt na výrobu 56 kanónov bol podpísaný už 05.06.1912 v cene 48000 rubľov za kus. Sériová produkcia sa mala rozbehnúť do 12 mesiacov od podpisu zmluvy a dodávka mala byť ukončeneá do 22 mesiacov od prevzatia prvého kusu do výzbroje. Oproti prototypu mali sériové kanóny vyšší a širší ochranný štít (nárast hmotnosti o 32,8 kg) z hrubšej ocele (zo 6 na 7 mm - nárast hmotnosti o ďalších 32,8 kg). Ďalšie zmeny boli vykonané na podvozkovej časti, čo spôsobilo oneskorenie sériovej výroby o 12 mesiacov - prvý sériový kanón bol dodaný až 25.06.1914. Prvé 4 kanóny boli k jednotkám zaradené v 02/1915.


V roku 1912 získal Putilovský závod ešte jednu objednávku na 152 mm kanóny vz. 1910 v počte 17 ks - od Ruského námorníctva, ktoré hľadalo vhodnú zbraň pre vyzbrojenie mobilných pobrežných batérií. Tieto zbrane mali byť prispôsobené pre automobilnú prepravu, čo si vyžiadalo ďalšie úpravy konštrukcie. Nakoľko bol závod vyťažený objednávkou pre pozemné vojsko, predpokladaná dodávka kanónov pre námorníctvo bola až k 01.07.1918.


K 07.07.1915 bolo do armády odovzdaných 9 kanónov, k 01.01.1917 36 kanónov, k 1.12.1917 bolo z 51 vyrobených kanónov armádou prevzatých 44 kanónov. Do 19.05.1919 bolo vyrobených celkom 51 kanónov z celkovej objednávky 56 ks, objednávka námorníctva nebola nakoniec realizovaná.


Prvých 8 kanónov, nasadených na fronte na jar 1915 sa v 10/1915 vrátili do továrne na opravu, nakoľko dochádzalo k poškodeniu ťažného zariadenia lafety. Konštrukčné zmeny si vynútili dvojmesačné spomalenie výroby ďalších kanónov. Na začiatku roku 1917 bolo z celkom vyrobených kanónov 15 zničených v bojoch, zostávajúcich 24 kanónov bolo k 15.06.1917 zaradených na Západnom fronte (6 ks) a Juhozápadnom fronte (18 ks).


V roku 1926 zostávalo v Červenej armáde 26 kanónov, z toho 9 v skladoch (8 nebojaschopných, vyžadujúcich opravu) a 17 u jednotiek. 08.04.1926 bola objednaná nová seŕia 18 ks kanónov u závodu Červený Putilovec (premenovaný Putilovský závod). Prvý novovyrobený kanón bol dodaný 27.01.1927, k 01.19.1928 bolo dodaných celkom 16 kanónov a zostávajúce dva boli prevzaté do konca roku po vykonaní skúšobných strelieb. Ďalšia objednávka na 23 kanónov bola podpísaná 24.04.1928. Prvý kanón bol odovzdaný 30.11.1928 a do 01.10.1929 bolo vyrobených 10 kanónov. Pri skúšobných streľbách došlo k poškodeniu jednoho kanóna, ktorý armáda vrátila závodu. K 01.04.1930 bolo odovzdaných 20 z 23 objednaných kanónov, pričom posledný kanón bol vyrobený už ako modernizovaný 152 mm kanón vz.1910/30.


Celkom bolo vyrobených 85 ks 6-palcového (152 mm) obliehacieho kanóna vz. 1910.


Zdroj: mega.km.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-6-palcovy-oblehaci-kanon-vz-1910-M1910-t106976#381466Verze : 0
MOD
Vážení,
dovoluji si předložit fotografie zobrazující originální vzhled obléhacího děla soustavy Schneider.


Zdroj
Cjentral'nyj gosudarstvjennyj archiv kinofotofonodokumjentov (Центральный государственный архив кинофотофонодокументов) v Petrohradě, RF.
Nikolaj P. Krjenkje: Frontovoj al'bom 1914-1917, nakl. Njestor-Istorija, Petrohrad 2014, ISBN 978-5-4469-0248-4
RUS - 6-palcový obléhací kanon vz. 1910 (M1910) - Hlavňový vůz.

Hlavňový vůz.
RUS - 6-palcový obléhací kanon vz. 1910 (M1910) - Lafetový vůz.

Lafetový vůz.
RUS - 6-palcový obléhací kanon vz. 1910 (M1910) - Sestavená zbraň.

Sestavená zbraň.
RUS - 6-palcový obléhací kanon vz. 1910 (M1910) - Obléhací kanon v palebném postavení.

Obléhací kanon v palebném postavení.
URL : https://www.valka.cz/RUS-6-palcovy-oblehaci-kanon-vz-1910-M1910-t106976#542734Verze : 1
MOD