Main Menu
User Menu

Samohybný dělostřelecký oddíl [2009-2021]

Self-Propelled Artillery Battalion

Samohybný delostrelecký oddiel

     
Název:
Name:
Samohybný dělostřelecký oddíl
Originální název:
Original Name:
Samohybný delostrelecký oddiel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2009
Předchůdce:
Predecessor:
Smíšený dělostřelecký oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2021
Nástupce:
Successor:
21. samohybný dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2009-01.11.2021 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.2009-01.11.2021 Michalovce, kasárny

Velitel:
Commander:
01.07.2009-DD.MM.2010 Staško, Andrej3) (Major)
DD.MM.RRRR-15.10.2010 Barančík, Pavol3) (Major)
15.10.2010-01.09.2013 Staško, Andrej (Podplukovník)
01.09.2013-11.11.2014 Haňo, Jozef (Podplukovník)
11.11.2014-30.06.2016 Barančík, Pavol (Podplukovník)
30.06.2016-01.07.2017 Šraga, Stanislav3) (Major)
01.07.2017-28.02.2021 Bobaľ, Roman (Podplukovník)
01.03.2021-01.05.2021 Jankaj, Peter4) (Major)
01.05.2021-01.11.2021 Uchaľ, Marek (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.2009-01.11.2021 batéria podpory velenia
01.07.2009-01.11.2021 1. palebná batéria
01.07.2009-01.11.2021 2. palebná batéria
01.07.2009-DD.MM.RRRR 3. palebná batéria
01.07.2009-01.11.2021 prieskumná batéria
01.07.2009-01.11.2021 obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
25.02.2011-01.11.2021 Dukliansky samohybný delostrelecký oddiel 1)
31.05.2013-01.11.2021 Samohybný delostrelecký oddiel generálmajora Alexandra Kordu2)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
VÚ 1109 Michalovce

1) historický názov zapožičaný rozkazom prezidenta SR č. 2/2011 zo 07.02.2011
2) čestný názov zapožičaný rozkazom prezidenta SR č. 2/2013 z 31.05.2013
3) zástupca veliteľa - poverený velením
4) náčelník štábu - poverený velením
Zdroje:
Sources:
www.shdo.mil.sk
https://shdo.mil.sk/95737/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Samohybny-delostrelecky-oddil-2009-2021-t106960#381426Verze : 1
MOD
Znak samohybného delostreleckého oddielu Michalovce priznaný Nariadením ministra obrany SR č. 102/2010 z 29.11.2010 o priznaní znakov.


Zdroj: Vestník MO SR č. 103/2010 z 30.11.2010
Samohybný dělostřelecký oddíl [2009-2021] - Znak shdo Michalovce

Znak shdo Michalovce
URL : https://www.valka.cz/Samohybny-delostrelecky-oddil-2009-2021-t106960#381428Verze : 1
MOD
25.02.2011 obdržal samohybný delostrelecký oddiel rozkazom prezidenta SR č. 2/2011 zo 07.02.2011 zapožičaný historický názov Dukliansky samohybný delostrelecký oddiel ako priamy historický pokračovateľ delostreleckých jednotiek 1. československeho armádneho zboru v Karpatsko-duklianskej operácii. Názov vystihuje dlhú etapu vývoja samohybného delostreleckého oddielu ako súčasti hlavňového delostrelectva na Slovensku od prvého významného nasadenia v bojoch druhej svetovej vojny až po súčasnú dislokáciu v regióne.


31.05.2013 obdržal samohybný delostrelecký oddiel rozkazom Prezidenta SR č. 2/2013 čestný názov Samohybný delostrelecký oddiel generálmajora Alexandra Kordu. Čestný názov bol zapožičaný za výborné plnenie úloh v bojovej príprave a za aktívnu pomoc orgánom štátnej správy a samosprávy pri riešení krízových situácii v regióne.


Zdroj: Vestník MO SR č.12/2010 a 33/2013
URL : https://www.valka.cz/Samohybny-delostrelecky-oddil-2009-2021-t106960#392176Verze : 1
MOD
ShKH vz. 2000 Zuzana (VPZ 484 97-79, 29/B/13) z výzbroje Samohybného dělostřeleckého oddílu, veletrh IDEB 2010, Bratislava, květen 2010.
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/413864
URL : https://www.valka.cz/Samohybny-delostrelecky-oddil-2009-2021-t106960#413865Verze : 0
MOD
Oddiel má vo výzbroji okrem ShKH vz. 2000 Zuzana aj húfnice D-30 používané na ceremoniálne účely.


URL : https://www.valka.cz/Samohybny-delostrelecky-oddil-2009-2021-t106960#590137Verze : 0
V rámci rotácie síl a prostriedkov v Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP1)) v Lotyšsku dôjde v decembri 2020 k náhrade mechanizovanej roty OS SR delostreleckou jednotkou tvorenou príslušníkmi a technikou najmä zo Samohybného delostreleckého oddielu. Jednotka vyzbrojená húfnicami Zuzana a pozorovacími prostriedkami Aligátor DPP (plus ďalšou zabezpečovacou a pomocnou technikou) bude určená na zabezpečenie palebnej podpory bojovej skupiny NATO. Celkom 130 príslušníkov Účelového zoskupenia Generál Korda bude najbližších 6 mesiacov pôsobiť vo vojenskom výcvikovom priestore Adaži a plniť výcvikové úlohy zamerané na obranu.

Zdroj: e-bulletin MO SR č.50/20201) eFP - enhanced Forward Presence, bojová skupina NATO pre Lotyšsko je účelové zoskupenie tvorené jednotkami Kanady, Českej republiky, Slovenska, Slovinska, Španielska, Poľska, Talianska, Čiernej Hory a Albánska zanerané na posilnenie obranných kapacít pobaltských štátov.
URL : https://www.valka.cz/Samohybny-delostrelecky-oddil-2009-2021-t106960#656719Verze : 1
MOD