Main Menu
User Menu

>> Slzotvorné látky

Tear producing compounds - Riot control agents

Slzotvorné látky (látky na potláčanie nepokojov)chemické látky s vojenským využitím, ktoré dráždia zmysly, alebo ochromujú telesné reakcie. Príznaky spravidla vymiznú krátko po ukončení expozície. Majú rýchly nástup účinkov (sekundy, minúty) a majú pomerne krátke trvanie účinkov (15-30 minút po tom, ako skončila expozícia zasiahnutého, prípadne došlo k dekontaminácii oblečenia).


Slzotvorné látky sa využívajú najmä pri výcviku, potláčaní nepokojov a v situáciách, kedy je dlhodobé zneschopnenie živej sily nežiadúce. Proti nechráneným jedincom sú vysoko efektívne. Pri použití v interiéri môžu mať vážnejšie následky, dokonca môžu spôsobiť smrť.


Medzi príznaky zasiahnutia patrí počiatočný pocit pálenia kože, alebo podráždenie očí, ktoré vedie k bolesti a slzeniu. Aj v ústnej dutine môžu spôsobiť pocit pálenia a nadmerné slinenie. Pri vdychovnaní spôsobujú pocit zvierania hrudníku, kašeľ a kýchanie. Na nechránenej koži spôsobujú tŕpnutie a pálenie, najmä za tepla a vlhka.


Ochranu môže poskytnúť ochranná maska a bežné poľné oblečenie, ktoré chráni aj krk, zápästia a členky.


Medzi slzotvorné látky patrí:
-Chlorbenzalmalondinitril (CS)
-Dibenzo-1,4-oxazepin (CR)
-Kapsaicín (OC)


Ďalšie látky, ktoré sa tiež zaraďujú medzi slzotvorné, ale považujú sa za zastaralé kvôli svojej toxicite:
-Brómbenzylkyanid (CA)
-Chloracetofenón (CN)
-Brómacetón (BA)


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Slzotvorne-latky-t106959#381423Verze : 0
MOD