Main Menu
User Menu

National Aircraft Factory No.2 [1917-1919]

     
Název:
Name:
National Aircraft Factory No.2
Originální název:
Original Name:
National Aircraft Factory No.2
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1917-DD.MM.1919 National Aircraft Factory No.2
Obory výroby:
Production Subjects:
Letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1917-DD.MM.1919 Heaton Chapel/Stockport /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1917
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1919
Produkty:
Products:
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR D.H.9
DD.MM.1919-DD.MM.1919 D.H.10
Poznámka:
Note:
- vytvořena vládou v areálu továrny Crossley Motors pro leteckou výrobu, Crossley Motors pověřen řízením
- zánik odkoupením továrny firmou Crossley pro dceřinou firmu Willys Overland Crossley
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://www.levyboy.com/aviation.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/National-Aircraft-Factory-No-2-1917-1919-t106952#381401Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/National-Aircraft-Factory-No-2-1917-1919-t106952#381401Version : 0
MOD