Main Menu
User Menu

Speer, Albert

     
Příjmení:
Surname:
Speer
Jméno:
Given Name:
Berthold Konrad Hermann Albert
Jméno v originále:
Original Name:
Berthold Konrad Hermann Albert Speer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.03.1905 Mannheim /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.09.1981 Londýn
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Říšský minister zbrojnej výroby
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer
URL : https://www.valka.cz/Speer-Albert-t10693#409489Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Speer
Jméno:
Given Name:
Berthold Konrad Hermann Albert
Jméno v originále:
Original Name:
Berthold Konrad Hermann Albert Speer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

DD.MM.RRRR

Odznak Hitlerjugend - zlatý
Hitler Youth Badge - Gold
Hitler-Jugend-Abzeichen - Goldene
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Speer-Albert-t10693#662102Verze : 0
MOD
- narozen 19.3.1905 v Mannheimu
- absolvoval VŠ technickou, poté asistentem na této škole
- 1931 - vstup do NSDAP
- 1932 - 1.objednávka - od berlínského gauleitera Goebbelse: renovace župního domu v Berlíně
- 1.5.1933 - Templhofská pole - výtvarná dekorace (za odměnu jmenován vedoucím úřadu pro organizaci masových shromáždění)
- leden 1934 - umírá Hitlerův architekt Paul Ludwig Trost, Speer se stává Hitlerovým dvorním architektem
- 1934 - Norimberk - výstavba areálu pro stranické sjezdy (Zeppelinovo pole) - vrcholem: Světelný dóm (hraje se předehra Hitlerovy oblíbené Wagnerovy opery Rienzi)
- 1936 - kolaudace Hitlerem (Führer je nadšen)
- dalším projektem: Norimberský olympijský stadion pro 400 tisíc diváků (OH se měly navždy konat pouze v Německu) - do začátku války hotova pouze kongresová hala (neprojektoval ji Speer)
- když byl v Berchtesgadenu, věnoval se Hitler výhradně jemu a tajemníci museli obvykle 2-3 dny čekat
- počátek 1937 - jmenován Generálním stavebním inspektorem pro výstavbu hlavního města říše - Germánie
- leden 1938 - zahájena stavba nového Říšského kancléřství (má být hotovo příští rok) - hotovo 2 dny před uplynutím lhůty
- k 50.narozeninám daroval Hitlerovi v Říšském kancléřství 4 metry vysoký vítězný oblouk navržený Hitlerem
- v Germánii měli u Braniborské brány vyrůst:
* nové velitelství branné moci
* shromaždiště pro 150 tisíc lidí (zde se měli 1x ročně shromáždit poslové porobených národů)
* Hitlerův palác
Výše uvedené mělo být hotovo v roce 1950
- červen 1938 - položen základní kámen Velkého Berlína
- 8.2.1942 - havarovalo letadlo ministra zbrojení Fritze Todta, jeho nástupcem se stává Speer
- leden1944 - klinika SS v Hohenlychenu - plicní embolie v důsledku zánětu v koleni, Hitler posílá z Berlína specialistu, Speer nabízí Hitlerovi rezignaci, Hitler striktně odmítá (Hitler: „Vyřiďte Speerovi, že ho mám rád.“)
- květen 1944 - je vyléčen a vrací se do Berlína
- 19.3.1945 - Hitlerův rozkaz Nero, Speer je proti a z velké části jej bojkotuje
- 21.4.1945 - míří na sever do Meklenburska
- 23.4.1945 - vrací se do Berlína, aby rozmluvil Hitlerovi možnost stát se jeho nástupcem (Hitler souhlasil, v jeho závěti není o Speerovi ani zmínka)
- 1946 - u Norimberského soudu přebírá celkovou odpovědnost za Hitlera, odsouzen na 20 let
- 1966 - propuštěn
- 1981 - umírá v Londýně
URL : https://www.valka.cz/Speer-Albert-t10693#108705Verze : 0
Nezvyklá fotografia unavene sediaceho Alberta Speera, fotografované v zime medzi rokmi 1942-44.


www.bundesarchiv.de

URL : https://www.valka.cz/Speer-Albert-t10693#536775Verze : 0
MOD